Digitālie rīki cilvēkresursu vadībā (online kursi)

Aicinām apmeklēt ļoti praktiskus un izzinošus kursus digitālo rīku lietošanai cilvēkresursu vadībā. Runāsim un praktiski darbosimies gan ar prezentācijas, gan sapulču organizēšanas, gan cilvēkresursu piesaistes un novērtēšanas rīkiem.

Lasīt vairāk

Labklājīga un veselīga darba vide (labbūtības online kursi)

Cilvēkresursu vadībā ienācis jauns jēdziens – labbūtība (labklājība, labjūtība, labizjūta) (wellbeing, wellfare, hapiness at work), saistot šo jēdzienu ar personību, darba vidi, motivāciju, iesaisti. Runājot par labbūtību, mēs runājam par darba vides kvalitāti, par cilvēka veselību darbavietā, par personīgās un darba dzīves līdzsvaru, un citiem aspektiem. Un no tā ir atkarīgs, cik labi cilvēks jūtas savā darbavietā, cik augsta būs viņa darba efektivitāte.

Lasīt vairāk

Personāla vadības kursi rudenī (septembris-oktobris)

Aicinām apmeklēt personāla vadības kursus, kas sevī ietver personāla vadības, personāla atlases, darba tiesību, personāla lietvedības un darbinieku novērtēšanas, motivācijas un labbūtības jautājumus.

Lasīt vairāk

Mentoringa programma “Apgūsti darba meklēšanas prasmes”

Aicinām apmeklēt darba meklēšanas prasmju mentoringa programmu, kas sevī ietver atbildes uz jautājumiem: Kādas ir visbiežākās darba meklēšanas grūtības? Kur un kā meklēt vakances? Kā saprast, vai esošās pieredzes pietiek vēlamā darba iegūšanai? Kā saprast, vai manas darba vēlmes atbilst tirgus situācijai? Kā sastādīt CV? Kādus jautājumus man visticamāk uzdos intervijā un kas man būtu jāpajautā?

Lasīt vairāk

Personāla vadības kursi (aprīlis-maijs-jūnijs)

Aicinām apmeklēt personāla vadības kursus, kas sevī ietver personāla vadības, personāla atlases, darba tiesību, personāla lietvedības un darbinieku novērtēšanas, motivācijas un labbūtības jautājumus.

Lasīt vairāk

Personāla vadības kursi - 2022 (janvāris-februāris-marts)

Aicinām apmeklēt personāla vadības kursus, kas sevī ietver personāla vadības, personāla atlases, darba tiesību, personāla lietvedības un darbinieku novērtēšanas, motivācijas un labbūtības jautājumus.

Lasīt vairāk

Personāla vadības kursi (septembris-oktobris-novembris)

Aicinām apmeklēt personāla vadības kursus, kas sevī ietver personāla vadības, personāla atlases, darba tiesību, personāla lietvedības un darbinieku novērtēšanas, motivācijas un labbūtības jautājumus.

Lasīt vairāk

Emocionālā klimata organizācijās izpētes rezultāti (2021. gada marts)

Šobrīd, kad teju ikviena uzņēmuma komandu ir skārušas pārmaiņas, ko līdzi nesusi ārkārtas situācija, īpaši svarīgi apzināties emocionālo klimatu komandā, darbavietā.

Lasīt vairāk

Personāla vadības kursi (jūnijs-jūlijs)

Aicinām apmeklēt personāla vadības kursus, kas sevī ietver personāla vadības, personāla atlases, darba tiesību, personāla lietvedības un darbinieku novērtēšanas, motivācijas un labbūtības jautājumus.

Lasīt vairāk

Jauno darbinieku online Onboarding procesa digitalizācija

Jauno darbinieku onboarding jeb iesaistes process ir sistēmiska un mērķtiecīga darbinieku integrēšana uzņēmumā, lai panāktu, ka ikviens ir motivēts, pozitīvs, kā arī izprot uzņēmuma kultūru un darbojas saskaņā ar uzņēmuma vērtībām. Rūpīgi plānojot onboarding procesu, darbiniekiem tiek nodrošināta nepieciešamā informācija un rīki, lai būtu ērti un viegli veikt savus darba pienākumus. Veiksmīgs onboarding process darbiniekiem veicina lielāku piederības un atbildības sajūtu, un uzņēmums iegūst kvalitatīvu un lojālu darbinieku ilgtermiņā.

Lasīt vairāk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14