Par mums

Ja uzņēmuma mērķus vai individuālo profesionālo izaugsmi iztēlojamies kā kalnu virsotni, tad tās sasniegšanai nepieciešami zinoši, talantīgi un motivēti „kalnā kāpēji”. Mēs palīdzam šādus cilvēkus atrast, izmantojot mūsdienīgas personāla atlases metodes.

DarbaGuru ir personāla atlases un konsultāciju uzņēmums, kas specializējas vidēja līmeņa vadītāju un nozaru speciālistu atlasē, kā arī sniedz konsultācijas personāla atlases mārketingā un personīgajā zīmovirzībā darba tirgū.

Mēs praktizējam individuālu pieeju katram atlases vai individuālo konsultāciju projektam, iepriekš izzinot vajadzības un piemeklējot piemērotāko risinājumu izvirzītā mērķa sasniegšanai.

Mūsu komandas vērtības izteiktas 3A principā – tā ir attieksme, atklātība un atbildība.

Personīga attieksme un ieinteresētība tajā ko dari, kā veido un uzturi attiecības. Atklāti runājam par aktuāliem nozares jautājumiem, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. Mēs ticam tam, ka tikai cieņpilna un atklāta komunikācija starp darba devēju un darba ņēmēju var vest pie veiksmīgas sadarbības izvirzīto izaugsmes mērķu sasniegšanai. Tāpat uzskatām, ka viena no profesionāli raksturojošām īpašībām ir spēja uzņemties atbildību.

Mēs strādājam, lai palīdzētu katram sasniegt savas profesionālās virsotnes.

Dalība biedrībās/organizācijās:

Uzņēmuma rekvizīti:

SIA „3A princips”
Reģ. Nr. 40103843255
PVN Nr. LV40103843255
Tvaika iela 50-69, Rīga, LV-1005
Konta Nr. LV53HABA0551039209567
Banka: Swedbank, HABALV22

NVA izsniegta licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Nr.2/2015