Personāla vadības kursi 2024 (online)

Personāla vadības kursi 2024 (online)

Kursu mērķis ir sniegt ne tikai detalizētu teorētisku ieskatu galvenajos jautājumos, bet arī iepazīstināt ar nozares aktualitātēm un praktiskiem piemēriem no personāla vadības struktūrvienības darba ikdienas uzņēmumā.

Mērķauditorija: esošie un topošie personāla vadības, atlases vai apmācību speciālisti, biroja vadītāji, uzņēmumu, filiāļu vai departamentu vadītāji.

Kursi notiks no 12.02.2024. līdz 04.04.2024. pirmdienu un ceturtdienu vakaros Zoom.us platformā 18.00 - 21.15.
Reģistrētiem dalībniekiem dienu iepriekš tiks nosūtīta saite, lai var pieslēgties nodarbībai. 
Kursi tiks ierakstīti. Ja nesanāk kādreiz pieslēgties kādai nodarbībai, iespēja apskatīties ierakstu slēgtā Facebook grupā, kas izveidota konkrētā kursa dalībniekiem.

Kursu programma:

1. Personāla vadība, tās attīstības tendences (lektores Inese Sila, Inga Daliba)

3 nodarbības, 12 akadēmiskās stundas, 12.02., 15.02., 19.02.2024. 18.00 - 21.15

 • Personāla vadības būtība, attīstības tendences.
 • Personāla vadības funkcijas (posmi).
 • Personāla stratēģiskā vadība vai “kadru daļa” – kādas funkcijas nepieciešamas, vēlamas?
 • Uzņēmuma un personīgās vērtības.
 • Paaudžu teorija, tās izmantošana personāla vadībā.
 • Īsi par iekšējo komunikāciju un netiķeti.
   
 • Personāla plānošana, darba tirgus attīstības tendences.
 • Amata apraksts, tā veidošanas pamatprincipi, izmantojot profesiju standartus, amatam noteiktās kvalifikācijas prasības, profesiju klasifikatoru u.c.
 • Kompetences, to izmantošana personāla vadībā, kompetenču modeļa izstrādāšanas metodes, darbinieku kompetenču attīstīšanas iespējas.
   
 • Personāla vadītāja, speciālista personīgais zīmols, uzņēmuma zīmola sasaiste ar personāla vadību.
 • Profesionāla LinkedIn profila izveide.

2. Personāla atlases mārketings (lektores Inese Sila, Lilita Alute-Cīrule)

5 nodarbības, 20 akadēmiskās stundas, 22.02., 26.02., 29.02., 04.03., 07.03.2024. 18.00 - 21.15

 • Darba sludinājuma sagatavošanas pamatprincipi, ievads personāla atlases metodēs. 
   
 • Sociālo tīklu izmantošana personāla atlasē jeb personāla atlases mārketings.
   
 • Nišas speciālistu pasākumu apmeklēšana kā personāla atlases palīg aktivitāte.
   
 • Personāla atlases intervijas kā būtisks atlases instruments (t.sk., kompetenču intervijas), atlases interviju praktikums.
   
 • LinkedIn kā personāla atlases instruments (praktiskā izmantošana).

3. Darba tiesības un personāla lietvedība (lektores Gundega Dambe, Inese Sila)

4 nodarbības, 16 akadēmiskās stundas, 11.03., 14.03., 18.03., 21.03.2024. 18.00 - 21.15

 • Darba tiesības personāla vadības speciālistiem, darba tiesību aktualitātes. (2 nodarbības)
   
 • Personāla dokumentu pārvaldības mūsdienīgi risinājumi. Digitalizācijas iespējas.
 • Dokumentu paraugi.
 • Lietišķo rakstu valoda, juridiski korekti formulējumi.

4. Mūsdienīgas cilvēkresursu vadības būtiski jautājumi – atalgojuma sistēma, HR dati, KPI, emocionālā inteliģence, labbūtība (lektores Līga Rode, Inese Sila)

3 nodarbības, 12 akadēmiskās stundas, 25.03., 28.03., 04.04.2024. 18.00 - 21.15

 • Atalgojumu vadība.
   
 • Emocionālā inteliģence kā būtisks instruments personāla vadības procesos. Organizācijas kultūra, darba vide, psihoemocionālais klimats. Emocionālā klimata mērīšana.
   
 • Labbūtība darbā. Vai darbinieks darbā var būt laimīgs? Personīgās un darba dzīves līdzsvars.
 • Stress un izdegšana.
 • Mobings, bosings, seksuālā uzmākšanās darba vidē. Iespējamie risinājumi.

Kursu lektori:

Inese Sila
Mg. HR, sertificēts profesionālais koučs. Pieredze personāla vadītāja amatā no 1995.gada. Strādājusi gan valsts pārvaldē, gan privātā biznesa uzņēmumos kā personāla vadītāja, konsultante, kā arī lasa lekcijas personāla vadībā un koučingā Juridiskās koledžas studentiem Rīgā, Valmierā un Liepājā (kopš 2009. gada). Sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) un labbūtības praktiķe. Personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma “DarbaGuru” konsultante un lektore.

Gundega Dambe
Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, vairāk nekā 20 gadu pieredze personāla vadībā, lektore RISEBA Personāla vadības maģistru studiju programmā, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, mag.paed. un mag.eng.

Inga Daliba

Pilna cikla HR risinājumu aģentūras “DarbaGuru” un apmācību uzņēmuma “Personīgā Zīmola Akadēmija” radītāja un vadītāja, rekrutiere, personīgās zīmolvedības konsultante, lektore, sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. BNI (Business Network International), IPTER (International Power Team of Executive Recruiters), LTRK (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera) biedrs.

Lilita Alute-Cīrule

DarbaGuru komandā nostrādājusi vairāk nekā 5 gadus. Ir bijusi pieredze dažādos amatos no uzņēmuma vadības asistēšanas līdz rekrutieru komandas vadībai. Ir bijusi darba pieredze ar tādiem klientiem kā: ELKO Grupa, Fin-Technologies, Tilde, Blue Bridge Technologies, Dobeles Dzirnavnieks u.c. Šobrīd veic klātienes un attālinātās karjeras konsultācijas pieredzējušies speciālistiem darba meklēšanas prasmju uzlabošanas tēmu ietvaros.

Līga Rode

RISEBA maģistra grāds biznesa vadībā, K-Institutti diploms starptautiskā biznesa vadībā, kā arī apgūti augstas raudzes HR kursi  Hay Group un Korn Ferry konsultantu apmācību programmu ietvaros. Līga gandrīz 15 gadus strādājusi globālā vadības konsultāciju kompānijā Hay Group (Korn Ferry), vadot ikgadējos atalgojuma pētījumus un citus ar HR jomu saistītus projektus. Darbojoties Hay Group, Līga ir sniegusi pakalpojumus 400+ organizācijām Latvijā, citur Eiropā, NVS valstīs, Austrālijā un Latīņamerikā. Tagad sniedz atalgojuma, snieguma vadības un pēctecības plānošanas konsultācijas klientiem, kuriem nepieciešams izveidot, ieviest un uzturēt amatu un/vai lomu arhitektūru, izstrādāt amatu aprakstus un efektivizēt organizācijas struktūru, diagnosticēt uzņēmuma atalgojuma prakses iekšējo taisnīgumu un ārējo konkurētspēju, rūpēties par darbinieku iesaisti un sniegumu. 

Kursa maksa:

​Pilna kursu maksa 1 dalībniekam: 659 EUR 
​LTRK biedriem - 559 EUR
Vienas nodarbības maksa, pērkot atsevišķi: 59 EUR

Maksā iekļauts:

 • personāla vadības speciālistu kursi - 15 nodarbības (60 akadēmiskās stundas) profesionālu lektoru vadībā;
 • mācību materiāli elektroniskā formātā;
 • nodarbību ieraksti;
 • apliecība pēc visa 15 nodarbību jeb pilna kursa beigšanas.

Pieteikšanās kursiem – gita@darbaguru.lv

Papildu jautājumi: +371 29 554 294 (Gita)

P.S. Kursu organizācija tiek nodrošināta sadarbībā ar Personīgā Zīmola Akadēmija

Iepriekšējo kursu dalībnieku stāsti:

“Paldies par iespēju piedalīties tiešsaistē ZOOM platformā! Tā bija fantastiska iespēja apgūt kursus sakarā ar C19 situāciju valstī. Paldies pasniedzējai Inesei Silai par perfektām (tiešā vārda nozīmē) prezentācijām gan slaidos, gan praktiskajā stāstījumā, arī praktiskajos uzdevumos grupā! Paldies Gundegai Dambei par darba tiesību stāstiem no viņas darba ikdienas un sarežģīto gadījumu risināšanu! Vienīgais temats, kur man gribējās, lai būtu vēl kāda diena klāt - par atlases veidiem, noteikti vēl vairāk informāciju vai vairāk materiālus, vai citas iespējas (speciāli semināri), kā vēl "dziļāk iebraukt" tēmā. Sirsnīgs paldies par jauko atmosfēru, iespēju padziļināt zināšanas sfērā, kurā strādāju, un gaidīšu info, ja kādi interesanti kursi par personālvadību būs jums nākotnē!”

Sandra Ieviņa

"Personāla vadības kursi man kā cilvēkam, kas ar šo tēmu saskāries tikai nedaudz teorētiski, bija ļoti labs veids, lai apgūtu šīs zināšanas padziļinātāk, kā arī iegūtu reālus pieredzes stāstus no citiem profesionāļiem šajā lauciņā. Ļoti patika pieeja visām tēmām, jo tika rādīti arī reāli paraugi (dažādas veidlapas u.tml.), kas varētu noderēt dažādu procesu attīstībai un veidošanai uzņēmumā, kur, piemēram, nav atsevišķa personāla vadības speciālista. Visas pasniedzējas ļoti pozitīvas, zinošas, pieredzējušas, jaukas un atsaucīgas, kas visu kursu tikai paspilgtināja. Liels paldies par sniegtajām zināšanām un, iespējams, uz tikšanos personāla vadības lauciņā!”

Monta Otto

“DarbaGuru personālvadības kursus iesaku gan iesācējiem, gan jauniem speciālistiem - apmācības materiāls ietver pilna spektra informāciju par personālvadības nozares specifiku un niansēm. Visu lektoru sniegums ir izcils - lekcijas ir viegli uztvert, vienmēr ir iespēja uzdot jautājumus, piedalīties diskusijās. Lekciju laikā tiek nodrošināti praktiskie, noderīgie materiāli par visām tēmām. 56 akademiskās stundas noritēja baudāmā atmosfērā, un iegūtais rezultāts ir drošs pamats profesionālai izaugsmei.”

Jūlija Moreņeca

"Paldies, man patiešām patika un bija vērtīgi! Īpaši uzrunāja Ineses veids, kā viņa pasniedza informāciju. Tā bija viegli saprotama ar labiem piemēriem. Man bija vēlme šos kursus apmeklēt ātrāk, un tie būtu bijuši noderīgi, uzsākot darba gaitas personālvadībā. Pašlaik tie bija noderīgi, lai aizpildītu tukšos laukumus un apstiprinātu vai noraidītu šaubu faktorus. Ir interese papildināt zināšanas tikai par darba tiesību jautājumiem. Tas, ka kursi bija Zoom platformā, man bija daudz ērtāk, un arī turpmāk plānoju apmeklēt kursus/seminārus attālināti, ja vien tiem nav paredzētas īpašas praktiskas nodarbības, kuras nav iespējams realizēt attālināti. Informācijas nodošana bija secīga, soli pa solim, un tas radīja sakārtotas mācību programmas priekšstatu. Paldies, kursi bija noderīgi! Vēlu visu jums to labāko!"

Arnita Ragauska

"Lieliska iespēja ieskatīties Personālvadības pasaulē! Ļoti zinošas un interesantas lektores un tēmas. Domāju, ka pilnīgi katram vadītājam, vai tas būtu augstākā vai vidējā līmeņa vadītājs, vai viņam ir jāvada komandas vai jābūt komandas spēlētājam, ir jāpilnveido savas zināšanas šajos, ar galveno uzņēmuma un dzīves resursu - cilvēku, saistītajos jautājumos. Tikai ar izpratni par cilvēku mēs varam veidot veiksmīgas komandas un uzbūvēt veiksmīgus biznesus. Nesaprotot cilvēkus, jūs neesat un nevarat būt vadītājs! Paldies "DarbaGuru" par šo iespēju un lielisko piedzīvojumu gandrīz 2 mēnešu garumā! Ieguvu tik daudz informācijas un ierosmes tālākai attīstībai!"

Solvita Dūka

"Vēlos pateikties par lieliski organizētiem un vadītiem kursiem! Saturs pilnībā attaisnoja cerības un gaidas, kā arī ietvēra HR aktuālas  tēmas un piemērus. Kursu vadītājas iedvesmo uz izklāstīto tēmu padziļinātu izziņu patstāvīgi, un viņu pieredzes stāsti ļoti spilgti iezīmēja teorijas reālo pielietojumu dzīvē. Liels paldies visai komandai, un cerams uz vēl kādu tikšanos meistarklasēs vai kursos!" 

Kristīne Auziņa

"Ļoti saturīgi, aizraujoši kursi. Ar nepacietību gaidīju otrdienu un ceturtdienu vakarus, jo katra tēma bija interesanta un noderīga. Lektores profesionālas, prata ieinteresēt un noturēt uzmanību. Atsvaidzināju un ieguvu jaunas zināšanas personāla novērtēšanā, motivēšanā, atlasē, likumdošanā u.c. prasmes. Ļoti vērtīgi, iesaku! Paldies Jums!"

Inese Nusbauma

"Personāla vadības kursus vēlējos apmeklēt jau kādu laiku atpakaļ. Attālinātais mācību process sniedza man šo iespēju. Redzot Facebook DarbaGuru piedāvājumu, pieteicos. Katrs mācību vakars deva daudzas jaunas zināšanas, kuras noteikti tiks liktas lietā. Iesaistošs mācību process un atvērta komunikācija deva brīvu mācību atmosfēru un dalīšanos pieredzē. Mani iedvesmo gudri un zinoši cilvēki, no kuriem var daudz mācīties. Pieredzējuši pasniedzēji ar praktiskiem piemēriem sniedza atbildes uz visiem jautājumiem. Īpaši vēlos uzteikt pasniedzēju Inesi Silu, kura papildus esošajam mācību materiālam sagatavoja mums interesējošo tēmu. Iesaku šo mācību programmu gan esošajiem personāla speciālistiem, gan vadītājiem. Liels paldies!"

Ilze Riekstiņa

"Ļoti vērtīgi kursi gan iesācējiem, gan jomā esošajiem speciālistiem. Kursos ietvertas tēmas no darbinieku atlases līdz pat darba tiesisko attiecību izbeigšanai. Prezentācijas sagatavotas uzskatāmi, un pievienotie materiāli noderīgi un saturīgi. Ļoti patika praktiskie darbi. Profesionālas, iedvesmojošas pasniedzējas. Šie kursi arī palīdz izprast darba organizāciju uzņēmumā, savu lomu tajā. Kursi, kuri liek padomāt, cik labi Tu jūties savā darba vietā un ko Tu vari dot, lai justos labi gan Tu, gan pārējie kolēģi. Noteikti iesaku šos kursus apmeklēt gan iesācējam, gan jomas speciālistiem!"

Dagmāra Koposova

"Paldies kursu veidotājiem un pasniedzējām! Kursi bija labi strukturēti. Tika pasniegti viegli uztveramā veidā un pozitīvā gaisotnē! Tika apskatīts plašs jautājumu loks. Paldies!"

Rasa Muratova

"No kursiem ieguvu vēl vairāk kā gaidīju. Lektoru interesantais stāstījums, kur teorija kopā ar personīgo pieredzi, lika vakara stundām paiet nemanot. Paldies par vērtīgām zināšanām!"

Dace Blaua

Atpakaļ