Labs kolēģis - kāds tas ir?

Veselīga kolektīva un produktīvas darba vides uzturēšana ir ļoti sarežģīts process, it īpaši tādās darba vietās, kur burtiski plecu pie pleca strādā daudz cilvēku. Katram ir sava, ļoti individuāla vīzija par to, kādam jābūt ideālajam kolēģim.

Lasīt vairāk

Kas sagrauj Tavu tēlu darba intervijā

Cilvēki zina, par ko vajadzētu runāt, bet reizēm aizmirst lietas, kuras labāk neminēt. Atceries, intervijā vērtē visu!

Lasīt vairāk

Kā veiksmīgi izturēt pārbaudes laiku jaunajā darba vietā

Darba devējam ir paticis Tavs CV, pieteikuma vēstule, kā arī personība, bet tagad seko grūtākais – izturēt pārbaudes laiku un pierādīt savas spējas darbā. Būtiski saprast, ka ne tikai Tavas profesionālās iemaņas ir nepieciešamas, bet arī dažādas vienkāršas, tomēr fundamentālas lietas, kas palīdzēs iejusties kolektīvā un adaptēties jaunajā darba vidē.

Lasīt vairāk

Atbildes uz āķīgiem darba intervijas jautājumiem

Pirms darba intervijas uz dažiem jautājumiem atbildes noteikti būtu jāpārdomā un jāsagatavo iepriekš. Piemēram, viena no kļūdām kandidātiem ir tāda, ka itin bieži viņi ne pārāk glaimojoši izsakās par savu iepriekšējo darba vietu.

Lasīt vairāk

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju nestrādā apgūtajā profesijā

59% Latvijas iedzīvotāju pašreizējās darba vietas specifika nav atbilstoša iepriekš iegūtajai izglītībai, savukārt 41% strādā nozarē, kura cieši saistīta ar iegūto izglītību.

Lasīt vairāk

Pieprasījums pēc nozaru speciālistiem pieaug

Kopumā var secināt, ka situācija darba tirgū pakāpeniski uzlabojas. No darba devēju puses tiek radītas jaunas darba vietas, izsludinātas jaunas vakances, līdz ar to pieaug pieprasījums pēc nozaru speciālistiem.

Lasīt vairāk

Padomi veiksmīgai darba intervijai

Darba intervija ir iespēja klātienē savam potenciālajam darba devējam pierādīt to, ka esi atbilstošs kandidāts uz aktuālo vakanci uzņēmumā. Tāpēc svarīgi pirms darba intervijām ir sagatavoties gan mentāli, gan faktoloģiski.

Lasīt vairāk

Ieteikumi profesionālam CV interneta datu bāzēs

CV jeb dzīves gājums kalpo kā jūsu personības spogulis potenciālā darba devēja acīs. Tāpēc nepieciešams visas komponentes izkārtot saprotami un loģiski. Turpmāk 10 ieteikumi profesionāla CV sastādīšanai elektroniskajās datu bāzēs.

Lasīt vairāk

Kā reaģēt uz diskriminējošiem vai aizskarošiem jautājumiem darba intervijas laikā?

Pastāv virkne jautājumu, uz kuriem darba intervijas laikā kandidāts ir tiesīgs neatbildēt un darba devējs rīkojas nekorekti, ja tādus atļaujas uzdot.

Lasīt vairāk

Kāpēc nevar atrast darbu?

Tev ir sastādīts CV, ievietots populārākajās Latvijas darba meklētāju CV datu bāzēs, turklāt Tev ir visas Tavuprāt nepieciešamās zināšanas, iemaņas un pieredze, lai darba devējs būtu ieinteresēts Tevī kā potenciālā kandidātā uz vakanto vietu. Taču … nu, jau pus gads ir apkārt, bet Tu joprojām esi bez darba. Kas tam varētu būt par iemesliem?

Lasīt vairāk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12