Kā atrast ilgtermiņā uzticamākos darbiniekus?

Kā atrast ilgtermiņā uzticamākos darbiniekus?

Kādus jautājumus uzdot darba intervijā, lai pārliecinātos, ka potenciālais jaunais darbinieks būs lojāls un godīgs pret mani kā darba devēju? Kā jau pirmajā tikšanā pamanīt šīs īpašības?

Mūsdienās darbinieks, stājoties darbā pat visiekārojamākajā uzņēmumā, reti kad domā, ka viņš tur nostrādās visu mūžu. Ja kādreiz valdīja uzskats, ka ilgstoši strādāt vienā darba vietā tas ir profesionalitātes un brieduma rādītājs, tad tagad tas ir drīzāk pamats aizdomām, ka dotajam kandidātam pietrūkst dinamikas, spējas pielāgoties jauniem apstākļiem vai apgūt kaut ko jaunu.

Jebkurā gadījumā lojalitāti uzņēmumam, kaut vai arī tā būtu tikai trīs vai pieci gadi, nosaka darbinieka apmierinātība. Līdz ko tā mazinās vai zūd, rodas vēlme kaut ko mainīt, un visbiežāk tā ir jauna darba vieta.

Tāpēc viens no galvenajiem uzdevumiem intervētājam darba pārrunās izzināt iemeslus, kāpēc kandidāts ir izlēmis mainīt esošo darba vietu pret jaunu vai kāpēc aizgājis no iepriekšējām darba vietām. Var uzdot jautājumus:

  • Kas Jūs pamudināja aiziet no iepriekšējās darba vietas?
  • Kas Jūs neapmierināja, strādājot iepriekšējā uzņēmumā?
  • Vai pats izvēlējāties rakstīt atlūgumu? Kas bija tam par iemeslu?

Tāpat svarīgi ir noskaidrot kandidāta motivāciju, kāpēc viņš strādā vai gatavs strādāt šajā vai citā uzņēmumā. Parasti darba intervijas laikā lūdzu nosaukt divus vai trīs galvenos motivatorus, kas nepieciešami, lai produktīvi ar patiku un ilgstoši strādātu pie kāda projekta.

Motivatori var būt gan profesionālā izaugsme, jaunu zināšanu vai prasmju apguve, gan savu spēju apliecināšana, gan karjeras izaugsme, kārotais amats vai pozīcija, gan mikroklimats kolektīvā, gan finansiālās ambīcijas, kas nav mazsvarīgs motivators un to obligāti darba pārrunu laikā rūpīgi jāizrunā, neslēpjot vai neizskaistinot reālo piedāvājumu. Atbildēs atklāsies, vai kandidāts ir pietiekami motivēts un nemainīs darbu pēc pirmā aicinājuma vai īstermiņa labuma dēļ.

Lojalitāte noteikti balstās uz savstarpēju ieinteresētību un cieņu, tāpēc darba pārrunās iekļaujami jautājumi, kas analizē uzņēmuma mikroklimatu, attiecības, iespējamās konfliktsituācijas un to risināšanu.

  • Cik lielā komandā Jūs strādājāt? Kādas Jums bija attiecības ar komandas biedriem?
  • Vai Jums ir bijusi pieredze konfliktsituāciju risināšanā? Pastāstiet kādu gadījumu, kā Jūs rīkojāties!
  • Kā Jūs raksturotu labu vadītāju? Vai Jums tāds ir bijis iepriekšējā darba pieredzē?
  • Vai Jums ir svarīgs nemateriālais novērtējums, piemēram, uzslavas, paldies teikšana u.tml.? Pastāstiet situāciju, kurā tādu esat saņēmis vai arī esat gaidījis, bet neesat saņēmis!
  • Kas Jūs visvairāk kaitina kolēģos vai priekšniecībā? Miniet kādu piemēru no iepriekšējās darba pieredzes!

To, ko kandidāts pastāsta vai kādu informāciju (īpaši negatīvu) atklāj par iepriekšējo darba vietu vai bijušo vadītāju, lielā mērā parāda viņa lojalitāti šim uzņēmumam.

Raksts publicēts:
Žurnāla "iBizness" 2016.gada janvāra numurā

Atpakaļ