Personāla vadības kursi - 2023 (novembris-decembris)

Personāla vadības kursi - 2023 (novembris-decembris)

Aicinām apmeklēt personāla vadības kursus, kas sevī ietver personāla vadības, personāla atlases, darba tiesību, personāla lietvedības un darbinieku novērtēšanas, motivācijas un labbūtības jautājumus.

Kursu mērķis ir sniegt ne tikai detalizētu teorētisku ieskatu galvenajos jautājumos, bet arī iepazīstināt ar nozares aktualitātēm un praktiskiem piemēriem no personāla vadības struktūrvienības darba ikdienas uzņēmumā.

Kursi notiks no 30.10.2023. līdz 21.12.2023. Zoom.us platformā. Reģistrētiem dalībniekiem dienu iepriekš tiks nosūtīta saite, lai var pieslēgties nodarbībai. 

Mērķauditorija: esošie un topošie personāla vadības, atlases vai apmācību speciālisti, biroja vadītāji, uzņēmumu, filiāļu vai departamentu vadītāji.

Tie ir 15 vakari jeb 60 akadēmiskās stundas, pirmdienās un ceturtdienās plkst. 18.00-21.15.

Kursu tematiskie bloki un apakštēmas:

1. Personāla vadība, tās attīstības tendences

(3 nodarbības, 12 akadēmiskās stundas, 30.10., 02.11. un 06.11.)

 • Personāla vadības būtība, attīstības tendences.
 • Personāla vadības funkcijas (posmi).
 • Personāla stratēģiskā vadība vai “kadru daļa” – kādas funkcijas nepieciešamas, vēlamas?
 • Uzņēmuma un personīgās vērtības.
 • Paaudžu teorija, tās izmantošana personāla vadībā.
 • Īsi par iekšējo komunikāciju un netiķeti.
 • Personāla plānošana, darba tirgus attīstības tendences.
 • Amata apraksts, tā veidošanas pamatprincipi, izmantojot profesiju standartus, amatam noteiktās kvalifikācijas prasības, profesiju klasifikatoru u.c.
 • Kompetences, to izmantošana personāla vadībā, kompetenču modeļa izstrādāšanas metodes, darbinieku kompetenču attīstīšanas iespējas.
 • Personāla vadītāja, speciālista personīgais zīmols, uzņēmuma zīmola sasaiste ar personāla vadību.
 • Profesionāla LinkedIn profila izveide.

2. Personāla atlases mārketings

(5 nodarbības, 20 akadēmiskās stundas, 09.11., 13.11., 16.11., 23.11., 27.11.)

 • Darba sludinājuma sagatavošanas pamatprincipi, ievads personāla atlases metodēs. 
 • Sociālo tīklu un kontaktu veidošanas pasākumu izmantošana personāla atlasē. 
 • LinkedIn kā personāla atlases instruments (praktiskā izmantošana).
 • Personāla atlases intervijas kā būtisks atlases instruments (t.sk., kompetenču intervijas), atlases interviju praktikums.

3. Darba tiesības un personāla lietvedība

(4 nodarbības, 16 akadēmiskās stundas, 30.11., 04.12., 07.12., 11.12.)

 • Darba tiesības personāla vadības speciālistiem, darba tiesību aktualitātes.
 • Personāla dokumentu pārvaldības mūsdienīgi risinājumi. Digitalizācijas iespējas.
 • Dokumentu paraugi.
 • Lietišķo rakstu valoda, juridiski korekti formulējumi.

4. Mūsdienīgas cilvēkresursu vadības būtiski jautājumi – atalgojuma sistēma, HR dati, KPI, emocionālā inteliģence, labbūtība

(3 nodarbības, 12 akadēmiskās stundas, 14.12., 18.12., 21.12.)

 • Atalagojuma sistēmas veidošana.
 • Darbs ar HR datiem.
 • KPI
 • Emocionālā inteliģence kā būtisks instruments personāla vadības procesos. Organizācijas kultūra, darba vide, psihoemocionālais klimats. Emocionālā klimata mērīšana.
 • Labbūtība darbā. Vai darbinieks darbā var būt laimīgs? Personīgās un darba dzīves līdzsvars.
 • Stress un izdegšana.
 • Mobings, bosings, seksuālā uzmākšanās darba vidē. Iespējamie risinājumi.

Kursu lektori:

Inese Sila
Mg. HR, sertificēts profesionālais koučs. Pieredze personāla vadītāja amatā no 1995.gada. Strādājusi gan valsts pārvaldē, gan privātā biznesa uzņēmumos kā personāla vadītāja, konsultante, kā arī lasa lekcijas personāla vadībā un koučingā Juridiskās koledžas studentiem Rīgā, Valmierā un Liepājā (kopš 2009. gada). Sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) un labbūtības praktiķe. Personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma “DarbaGuru” konsultante un lektore.

Gundega Dambe
Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, vairāk nekā 20 gadu pieredze personāla vadībā, lektore RISEBA Personāla vadības maģistru studiju programmā, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, mag.paed. un mag.eng.

Inga Daliba

Personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma “DarbaGuru” un “Personīgā Zīmola Akadēmija” radītāja un vadītāja, rekrutiere, personīgās zīmolvedības konsultante, lektore, sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. BNI (Business Network International), IPTER (International Power Team of Executive Recruiters), LTRK (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera) biedrs.

Lilita Alute-Cīrule

DarbaGuru komandā strādā vairāk kā 4 gadus. Ir bijusi pieredze dažādos amatos no uzņēmuma vadības asistēšanas un pirmspārdošanas speciālista līdz IT atlases. Šobrīd sniedz kolēģiem arī operacionālo jautājumu un profesionālās attīstības atbalstu kā rekrutieru komandas vadītāja un turpina savu attīstību karjeras eksperta lomā.

Ir plašs kontaktu loks ar izstrādes/programmēšanas speciālistiem tādās tehnoloģijās kā: Software development on back-end PHP, Java, C#

Ir bijusi darba pieredze ar tādiem klientiem kā: ELKO Grupa, Fin-Technologies, Tilde, Blue Bridge Technologies, Dobeles Dzirnavnieks.

Sadarbībā ar DarbaGuru pēc pieprasījuma veic arī klātienes un attālinātās karjeras konsultācijas pieredzējušies speciālistiem darba meklēšanas prasmju uzlabošanas tēmu ietvaros.

Lauma Kugrēna

Lauma HR jomā darbojas 20 gadus. Darba pieredze ir gan lielos, starptautiskos uzņēmumos, gan vietējā kapitāla uzņēmumos, gan arī valsts pārvaldes uzņēmumos. Gadu gaitā ir pabūts gandrīz visās HR jomās, sākot no HR datu administrēšanas līdz pat savas HR komandas vadībai. Laumai ir arī pieredze konsultanta darbā starptautiskā konsultāciju uzņēmumā. Un kaut arī katra darba ikdiena ir ļoti atšķirīga, dienas beigās viss ir par un ap cilvēku. Tā arī ir Laumas galvenā motivācija darbā, spēja palīdzēt cilvēkiem karjerā un uzņēmumiem darbā ar cilvēkiem.

Šobrīd Lauma darbojas kā rekrutiere ar vadības, finanšu, mārketinga, pārdošanas un citām augsta līmeņa speciālistu vakancēm. Iepriekšējā pieredze un zināšanas ļauj izprast katru vakanci un uzņēmuma vajadzības, kas palīdz veikt jēgpilnāku atlases procesu un kandidātu izvēli.

Laumai ir iegūtas arī plašas zināšanas par atalgojuma sistēmu izveidi un ieviešanu, amatu un funkciju izvērtēšanu un citiem personālvadības jautājumiem.

Ieguvusi bakalaura grādu Banku augstskolā un turpinājusi izglītoties dažādos profesionālajos kursos gan personālvadības jomā, gan arī citos, piemēram, projektu vadībā

 

Visa kursu maksa 1 dalībniekam: 659 EUR 

Agrā putna cena līdz 15. septembrim: 590 EUR

Vienas nodarbības maksa, pērkot atsvišķi: 59 EUR (rakstīt privāti uz sigita@darbaguru.lv)

Maksā iekļauts:
- personāla vadības speciālistu kursi - 15 nodarbības (60 akadēmiskās stundas) profesionālu lektoru vadībā;
- mācību materiāli elektroniskā formātā;
- apliecība pēc visa 15 nodarbību kursa vai konkrēta viena tematiskā bloka beigšanas.

Vietu skaits ierobežots, kas nodrošina darbu mazā grupā, individuālu pieeju katram kursu dalībniekam ar iespēju uzdot papildu jautājumus nodarbību lektoriem.

Pieteikšanās kursiem – bezrindas.lv vai sigita@darbaguru.lv

Papildu jautājumi: +371 28 369 212 (Sigita)

 

Kursu dalībnieku stāsti:

“Paldies par iespēju piedalīties tiešsaistē ZOOM platformā! Tā bija fantastiska iespēja apgūt kursus sakarā ar C19 situāciju valstī. Paldies pasniedzējai Inesei Silai par perfektām (tiešā vārda nozīmē) prezentācijām gan slaidos, gan praktiskajā stāstījumā, arī praktiskajos uzdevumos grupā! Paldies Gundegai Dambei par darba tiesību stāstiem no viņas darba ikdienas un sarežģīto gadījumu risināšanu! Vienīgais temats, kur man gribējās, lai būtu vēl kāda diena klāt - par atlases veidiem, noteikti vēl vairāk informāciju vai vairāk materiālus, vai citas iespējas (speciāli semināri), kā vēl "dziļāk iebraukt" tēmā. Sirsnīgs paldies par jauko atmosfēru, iespēju padziļināt zināšanas sfērā, kurā strādāju, un gaidīšu info, ja kādi interesanti kursi par personālvadību būs jums nākotnē!”

Sandra Ieviņa

 

"Personāla vadības kursi man kā cilvēkam, kas ar šo tēmu saskāries tikai nedaudz teorētiski, bija ļoti labs veids, lai apgūtu šīs zināšanas padziļinātāk, kā arī iegūtu reālus pieredzes stāstus no citiem profesionāļiem šajā lauciņā. Ļoti patika pieeja visām tēmām, jo tika rādīti arī reāli paraugi (dažādas veidlapas u.tml.), kas varētu noderēt dažādu procesu attīstībai un veidošanai uzņēmumā, kur, piemēram, nav atsevišķa personāla vadības speciālista. Visas pasniedzējas ļoti pozitīvas, zinošas, pieredzējušas, jaukas un atsaucīgas, kas visu kursu tikai paspilgtināja. Liels paldies par sniegtajām zināšanām un, iespējams, uz tikšanos personāla vadības lauciņā!”

Monta Otto

 

“DarbaGuru personālvadības kursus iesaku gan iesācējiem, gan jauniem speciālistiem - apmācības materiāls ietver pilna spektra informāciju par personālvadības nozares specifiku un niansēm. Visu lektoru sniegums ir izcils - lekcijas ir viegli uztvert, vienmēr ir iespēja uzdot jautājumus, piedalīties diskusijās. Lekciju laikā tiek nodrošināti praktiskie, noderīgie materiāli par visām tēmām. 56 akademiskās stundas noritēja baudāmā atmosfērā, un iegūtais rezultāts ir drošs pamats profesionālai izaugsmei.”

Jūlija Moreņeca

 

"Paldies, man patiešām patika un bija vērtīgi! Īpaši uzrunāja Ineses veids, kā viņa pasniedza informāciju. Tā bija viegli saprotama ar labiem piemēriem. Man bija vēlme šos kursus apmeklēt ātrāk, un tie būtu bijuši noderīgi, uzsākot darba gaitas personālvadībā. Pašlaik tie bija noderīgi, lai aizpildītu tukšos laukumus un apstiprinātu vai noraidītu šaubu faktorus. Ir interese papildināt zināšanas tikai par darba tiesību jautājumiem. Tas, ka kursi bija Zoom platformā, man bija daudz ērtāk, un arī turpmāk plānoju apmeklēt kursus/seminārus attālināti, ja vien tiem nav paredzētas īpašas praktiskas nodarbības, kuras nav iespējams realizēt attālināti. Informācijas nodošana bija secīga, soli pa solim, un tas radīja sakārtotas mācību programmas priekšstatu. Paldies, kursi bija noderīgi! Vēlu visu jums to labāko!"

Arnita Ragauska

 

"Lieliska iespēja ieskatīties Personālvadības pasaulē! Ļoti zinošas un interesantas lektores un tēmas. Domāju, ka pilnīgi katram vadītājam, vai tas būtu augstākā vai vidējā līmeņa vadītājs, vai viņam ir jāvada komandas vai jābūt komandas spēlētājam, ir jāpilnveido savas zināšanas šajos, ar galveno uzņēmuma un dzīves resursu - cilvēku, saistītajos jautājumos. Tikai ar izpratni par cilvēku mēs varam veidot veiksmīgas komandas un uzbūvēt veiksmīgus biznesus. Nesaprotot cilvēkus, jūs neesat un nevarat būt vadītājs! Paldies "DarbaGuru" par šo iespēju un lielisko piedzīvojumu gandrīz 2 mēnešu garumā! Ieguvu tik daudz informācijas un ierosmes tālākai attīstībai!"

Solvita Dūka

 

"Vēlos pateikties par lieliski organizētiem un vadītiem kursiem! Saturs pilnībā attaisnoja cerības un gaidas, kā arī ietvēra HR aktuālas  tēmas un piemērus. Kursu vadītājas iedvesmo uz izklāstīto tēmu padziļinātu izziņu patstāvīgi, un viņu pieredzes stāsti ļoti spilgti iezīmēja teorijas reālo pielietojumu dzīvē. Liels paldies visai komandai, un cerams uz vēl kādu tikšanos meistarklasēs vai kursos!" 

Kristīne Auziņa

 

"Ļoti saturīgi, aizraujoši kursi. Ar nepacietību gaidīju otrdienu un ceturtdienu vakarus, jo katra tēma bija interesanta un noderīga. Lektores profesionālas, prata ieinteresēt un noturēt uzmanību. Atsvaidzināju un ieguvu jaunas zināšanas personāla novērtēšanā, motivēšanā, atlasē, likumdošanā u.c. prasmes. Ļoti vērtīgi, iesaku! Paldies Jums!"

Inese Nusbauma

 

"Personāla vadības kursus vēlējos apmeklēt jau kādu laiku atpakaļ. Attālinātais mācību process sniedza man šo iespēju. Redzot Facebook DarbaGuru piedāvājumu, pieteicos. Katrs mācību vakars deva daudzas jaunas zināšanas, kuras noteikti tiks liktas lietā. Iesaistošs mācību process un atvērta komunikācija deva brīvu mācību atmosfēru un dalīšanos pieredzē. Mani iedvesmo gudri un zinoši cilvēki, no kuriem var daudz mācīties. Pieredzējuši pasniedzēji ar praktiskiem piemēriem sniedza atbildes uz visiem jautājumiem. Īpaši vēlos uzteikt pasniedzēju Inesi Silu, kura papildus esošajam mācību materiālam sagatavoja mums interesējošo tēmu. Iesaku šo mācību programmu gan esošajiem personāla speciālistiem, gan vadītājiem. Liels paldies!"

Ilze Riekstiņa

 

"Ļoti vērtīgi kursi gan iesācējiem, gan jomā esošajiem speciālistiem. Kursos ietvertas tēmas no darbinieku atlases līdz pat darba tiesisko attiecību izbeigšanai. Prezentācijas sagatavotas uzskatāmi, un pievienotie materiāli noderīgi un saturīgi. Ļoti patika praktiskie darbi. Profesionālas, iedvesmojošas pasniedzējas. Šie kursi arī palīdz izprast darba organizāciju uzņēmumā, savu lomu tajā. Kursi, kuri liek padomāt, cik labi Tu jūties savā darba vietā un ko Tu vari dot, lai justos labi gan Tu, gan pārējie kolēģi. Noteikti iesaku šos kursus apmeklēt gan iesācējam, gan jomas speciālistiem!"

Dagmāra Koposova

 

"Paldies kursu veidotājiem un pasniedzējām! Kursi bija labi strukturēti. Tika pasniegti viegli uztveramā veidā un pozitīvā gaisotnē! Tika apskatīts plašs jautājumu loks. Paldies!"

Rasa Muratova

 

"No kursiem ieguvu vēl vairāk kā gaidīju. Lektoru interesantais stāstījums, kur teorija kopā ar personīgo pieredzi, lika vakara stundām paiet nemanot. Paldies par vērtīgām zināšanām!"

Dace Blaua

 

DarbaGuru - profesionāls palīgs ceļā uz virsotni

Atpakaļ