Jautājumi, kas palīdz iepazīt uzņēmuma korporatīvo kultūru

Uzņēmuma iekšējā korporatīvā kultūra iekļauj sevī visus aspektus, sākot ar pieņemto ģērbšanās stilu (formāls/neformāls), priekšniecības uzrunāšanas veidu (Jūs/Tu), atgriezeniskās saiknes sniegšanu, beidzot ar materiālā un nemateriālā novērtējuma, apbalvošanas sistēmu un karjeras veidošanas iespējām. Likumsakarīgi, jo darbiniekam esošā uzņēmuma korporatīvā kultūra būs tuvāka, pieņemamāka, ciešāk sakritīs ar viņa vērtību sistēmu un gaidām, jo labāk viņš jutīsies un būs lojālāks darbinieks.

Lasīt vairāk

Strādāt savā sapņu darbā

Iespējams esi dzirdējis tādu teicienu – ja nerealizē savus sapņus, tad kāds cits Tevi algo, lai realizētu savējos. Vairākumā gadījumu sapņu darbs asociējas ar sava uzņēmuma dibināšanu vai kāda konkrēta projekta realizāciju, taču savu profesionālo piepildījumu iespējams gūt arī strādājot organizācijā, veicot savus pienākumus gan ar pienācīgu atbildība sajūtu, gan entuziasmu, gan vēlmi radoši darboties un ienest novitātes ikdienā.

Lasīt vairāk

Vēstuļu paraugi kontaktu veidošanai LinkedIn-ā

Atverot savu LinkedIn profilu, nereti atradīsi vairākus ziņojumus ar lūgumu pievienot savu paziņu lokam, kuru starpā parasti ir esošie vai bijušie kolēģi, kādā pasākumā satiktie cilvēki, rekrutieri un dīvainie nezināmie. Taču neatkarīgi no šī statusa, visi ziņojumi ir ar vienādu vēstījumu “I’d like to add you to my professional network on LinkedIn.” (“Es vēlos pievienot Tevi manam profesionālo kontaktu lokam LinkedIn-ā”).

Lasīt vairāk

Konstruktīvā kritika – kā to pieņemt un izmantot sev par labu

Tava attieksme pret atgriezenisko saikni jeb konstruktīvo kritiku, iespējams, ir viens no galvenajiem aspektiem karjeras virzībai.

Lasīt vairāk

Kā meklēt un atrast darbinieku savam uzņēmumam

Darbinieka meklēšanas jautājums aktualizējas gan dibinot jaunu uzņēmumu, gan palielinot attīstības tempus un apjomu, gan aizvietojot esošo vai pēkšņi aizgājušo darbinieku. Līdzīgi tam, cik dažādi ir meklēšanas iemesli, cik dažādi ir paši uzņēmumi vai amata pozīcijas, tik dažādi ir arī meklēšanas veidi. Turklāt, kas derēs vienam, tas, iespējams, otram būs galīgi neefektīvs, un otrādi.

Lasīt vairāk

Darbinieku pieci iesaistes līmeņi uzņēmumā

Līdzīgi kā Abrahama Maslova vajadzību piramīda piecos līmeņos atspoguļo cilvēka vajadzību hierarhiju, kas aktualizējas pakāpeniski viena pēc otras, tā arī uzņēmuma darbinieku motivāciju varētu nosacīti iedalīt piecos līmeņos, kur pirmais ir ar viszemāko iesaisti uzņēmuma dzīvē un attīstībā, bet piektais ir ar visaugstāko iesaisti.

Lasīt vairāk

5 ieteikumi, kā no sapņotāja kļūt par darītāju

Atceries, ka ir darītājs ne vienmēr ir labāks par sapņotāju un sapņotājs par darītāju. Tev nepieciešams līdzsvarot abas komponentes, lai veiksmīgi virzītos dzīvē uz priekšu.

Lasīt vairāk

Personīgais zīmols darba tirgū

Valda arī uzskats, ka personīgā zīmolvirzība ir radusies globalizācijas rezultātā, kad cilvēki sāk palikt ciniskāki, vēsāki, pragmātiskāki. Mēs meklējam pareizos vai ietekmīgākos cilvēkus, kuri varētu palīdzēt karjeras izaugsmē vai kā citādi atbalstītu pašizaugsmē un atpazīstamībā. Bet tā ir virspusēja personīgās zīmolvirzības izpratne.

Lasīt vairāk

Personīgā zīmola nozīme

Kāds personīgo zīmolvirzību uztver kā prasmi manipulēt ar sabiedrisko domu, izmantojot mākslīgi uzburto veiksminieka tēlu (lietišķu izskatu, vieglu atvērtu komunikāciju, luksus mašīnu u.tml.). Citi atkal personīgo zīmolu saista ar personīgā „Es” izpausmēm. Taču, cik būtiski personīgā zīmola tapšanas procesā būt pašam, apspriedīsim turpmāk.

Lasīt vairāk

10 iemesli, kāpēc attīstīt personīgo zīmolu

Veiksmīgi izveidots personīgais zīmols dod priekšrocības piesātinātajā darba tirgū.

Lasīt vairāk
1 2 3 4 5