Kā vislabāk ievietot īstos atslēgvārdus savā CV

Iepriekšējās darba pieredzes un izglītības atspoguļojums CV ir viens no pirmajiem priekšstatiem, ko radām potenciālajam darba devējam. Tā kā darba tirgū konkurence ir liela un ik dienas personāla atlases speciālisti saņem neskaitāmus CV, kas ir īstie atslēgvārdi, lai pamanītu manējo?

Argumenti, kāpēc tieši Tu esi labākais kandidāts

Tas nav viegli atrast unikālus sevis raksturojošus vārdus, kāpēc Tu esi labākais pretendents konkrētai vakancei. Lai arī tas prasa laiku, tomēr tas ir to vērts. Ir jāatrod vārdus, kas pēc būtības raksturo Tavas spējas darba vidē un izceļ Tavas stiprās puses.

Atbilstoši vārdi savam amatam un mērķiem

Veidojot CV ir jāsaprot, kas ir amats un mērķis, uz ko es kandidēju. Mums katram ir ļoti dažāda profesionālā pieredze, bet sev ir jādefinē, kas ir tas amats, uz kuru es kandidēju šobrīd. Ja, piemēram, amats ir personāla atlases speciālists, tad savā CV ir būtiski norādīt tikai to iepriekšējo pieredzi, kas saistīta ar šo jomu vai pietuvinātu tai, nevis studiju laikā gūtu pieredzi apkalpojošā personāla sfērā, jo tas nekādā veidā neattiecas uz amatu, uz kuru kandidē šobrīd, un neko neliecina par Tavām spējām šajā nozarē.

Uzsver pievienoto vērtību, ko radīji iepriekšējās darbavietās

Savā CV droši ietver informāciju, ko tieši esi sniedzis kā pievienoto vērtību iepriekšējām darba vietām. Kas bija Tavi pienākumi un paveiktais iepriekšējās darba vietas attīstības veicināšanai?

Nevis uzdevumi, bet rezultāti

Katram ir savi darba pienākumi un atbildības par kuriem parakstīti līgumi ar darba devēju, bet neatkarīgi no tā, kas minēts Tavos pienākumos, Tevi vērtē pēc paveiktā, sasniegtajiem rezultātiem un izrādīto iniciatīvu, tāpēc ļoti būtiski norādīt tieši to, kas ir paveikts, nevis to, kas pēc definīcijas bijis Tavos pienākumos.

Lasiet arī:

5 darba intervijas jautājumi, uz kuriem būtu jāsagatavo atbildes jau iepriekš
Pastāsti par sevi – ko uz šādu ierosinājumu atbildēt darba intervijā?
CV nosūtīšana potenciālajam darba devējam – kas jāņem vērā?