Kā pielāgot darba vidi mileniāļu paaudzes darbiniekiem?

Tūkstošgades paaudze jeb mileniāļi ir paaudze, kas uzaugusi tehnoloģiju pārmaiņu laikmetā un nākusi pasaulē pēc 1980.gada. Paaudze, kurai ir citādāka pieeja attiecībā uz vērtību sistēmu, darba vidi un savu nozīmi darba tirgū. Kā sarunāties ar mileniāļiem un radīt viņiem tādus darba apstākļus, lai saglabātu šīs paaudzes darbinieku lojalitāti uzņēmumam ilgtermiņā?

Sarunājieties

Mileniāļiem patīk sniegt un saņemt atgriezenisko saiti. Gada pārrunas ir aizgājis laikmets. Mileniāļi vēlas tikties aci pret aci, saņemt atgriezenisko saiti regulāri un ir vairāk motivēti strādāt kopā ar vadītājiem, kas sniedz atgriezenisko saiti.

Elastīgs darba laiks

Šīs paaudzes darbinieki strādās daudz, bet viņiem ir jāļauj sajust brīvība un elastīgs darba laiks. Šie darbinieki neuzskata, ka pārmērīga strādāšana ir personīgās dzīves upurēšanas vērta. Viņi ir gatavi darīt daudz, bet tajā pašā laikā vēlas būt paši sava darba kalendāra pavēlnieki. Pat tad, ja viņi saņem papildu samaksu vai gūst straujāku attīstību, darba un privātās dzīves balanss ir viens no lielākajiem mileniāļu virzītājspēkiem. Mileniāļi uzskata, ka viņu sasniegtie rezultāti ir daudz svarīgāki par non-stop atrašanos birojā. Elastīgi darba apstākļi uzlabo organizatoriskās spējas, veicina atbildību, palielina darbinieku vēlmi saglabāt esošo darbavietu un paaugstina personisko labklājību. Saliedēšanas pasākumi, darbinieku iespēja saņemt brīvdienu par nostrādātām virsstundām vai pilnībā take off nedēļas nogalē ar nepieslēgšanos online režīmam nāk par labu gan pašiem darbiniekiem, gan uzņēmumam.

Tehnoloģiju attīstība uzņēmumā

Turpiniet darbā ieviest tehnoloģiskos jaunumus. Cilvēkiem, kas dzimuši digitālajā laikmetā ļoti būtiska ir tehnoloģiskā attīstība darbavietā, tā ir viena no mileniāļu prioritātēm. Mileniāļi uzskata, ka tehnoloģijas palielina darba vides ērtības. Liela daļa uzskata, ka tehnoloģijas vairo viņu produktivitāti un reizēm, iespējams, pēc tehnoloģiju attīstības, izvēlas darba vietu. Vairums lieto sociālos medijus, uzskatot, ka tādējādi risina ar darbu saistītas problēmas.

Veidojiet spēcīgu darba vides kultūru

Organizācijas kultūra ir neatdalāma no mileniāļu lojalitātes pret darba vietu un apmierinātības rādītājiem ar to. Mileniāļi jūtas labi strādājot uz komandas darbu orientētā vidē, viņiem ir ļoti būtiska emocionālā saikne ar uzņēmumu. Kolēģus mileniāļi uzskata par savu otro ģimeni. Efektīva sadarbība veicina produktivitāti, kā arī kopējos organizācijas rezultātus. Mileniāļi uzskata, ka darīt darbu, kas ir kaislība, ir daudz nozīmīgāk par saņemto atalgojumu.

Sociālo problēmu risināšana

Mileniāļiem ir būtiski ar savu darbu, dzīves uztveri un attieksmi risināt sociālas problēmas. Viņiem ir spēcīga vēlme piederēt pie uzņēmuma, ja tas risina sociālas problēmas, svarīgi sajust savu ietekmi un lomas nozīmīgumu.

Lasiet vēl:

Ārštata darbs – iespējas un izaicinājumi jeb ko der zināt topošajiem frīlanceriem
10 lietas, kas darbiniekiem liek justies labi savā darbavietā
Jautājumi, kas palīdz iepazīt uzņēmuma korporatīvo kultūru