Jautājumi, kas palīdz iepazīt uzņēmuma korporatīvo kultūru

Uzņēmuma iekšējā korporatīvā kultūra iekļauj sevī visus aspektus, sākot ar pieņemto ģērbšanās stilu (formāls/neformāls), priekšniecības uzrunāšanas veidu (Jūs/Tu), atgriezeniskās saiknes sniegšanu, beidzot ar materiālā un nemateriālā novērtējuma, apbalvošanas sistēmu un karjeras veidošanas iespējām. Likumsakarīgi, jo darbiniekam esošā uzņēmuma korporatīvā kultūra būs tuvāka, pieņemamāka, ciešāk sakritīs ar viņa vērtību sistēmu un gaidām, jo labāk viņš jutīsies un būs lojālāks darbinieks.

Tāpēc jau konkursa laikā uz kādu no amata pozīcijām, kandidātam būtiski noskaidrot un saprast, kāda ir konkrētā uzņēmuma korporatīvā kultūra un kā viņš jutīsies tajā. To var izdarīt uzdodot nākamajam darba devējam vai tā pārstāvim jautājumus.

1. Ar ko Jūs lepojoties savā uzņēmumā?

2. Kā uzņēmums atbalsta vai sekmē darbinieka profesionālo pilnveidi un karjeras izaugsmi?

3. Vai riska uzņemšanās tiek akceptēta, un kas notiek, kad darbinieks kļūdās?

4. Kāda loma ir uzņēmuma vērtībām un atsauksmēm, veicot personāla atlasi?

5. Kas ir tā lieta, ko Jūs vēlētos mainīt savā uzņēmumā, ja tas būtu iespējams?

6. Kas visbiežāk izraisa konfliktsituācijas, kā tās tiek risinātas?

7. Kā tiek pieņemti lēmumi, kad rodas domstarpības starp iesaistītajām pusēm?

8. Kad un kā uzņēmuma darbiniekiem patīk sniegt un saņemt atgriezenisko saikni?

9. Kam uzņēmumā ir vislielākās noteikšanas tiesības?

10. Kā uzņēmums svin savus panākumus?

11. Kā uzņēmuma vadība parasti motivē darbiniekus?

12. Cik elastīgs ir darba laiks?

13. Vai uzņēmums iesaistās kādos labdarības projektos?

Var uzdot jautājumus arī par savām īpašajām prasībām, piemēram, - "Es divas reizes nedēļā izņemu meitu no bērnudārza, vai es varu šajās dienās aiziet 15 minūtes ātrāk no darba?" Taču jāpatur prātā, ka jautājumi arī ir daļa no kandidāta izvērtēšanas konkrēta uzņēmuma un amata atbilstībai. Turklāt šādus jautājumus pieņemts apspriest tikai pēdējā atlases kārtā.