Kā uzņēmumu vadītāji šobrīd var atbalstīt savus darbiniekus

Karadarbība, kas šobrīd notiek Eiropā, ir apdraudējusi daudzus cilvēkus. Liela daļa no jūsu darbiniekiem, visticamāk, jūtas apbēdināti, satriekti un bezspēcīgi. Fotogrāfijas un video no karadarbības zonas var izraisīt emocionālu traumu. Šie apstākļi rada lielu stresa līmeni, ietekmējot to, cik darbinieki jūtas droši un cik ir produktīvi. Novērtējiet objektīvi, kāds šobrīd ir emocionālais klimats darbavietā!

Cilvēki ar ģimeni un draugiem krīzes skartajos reģionos var izjust vēl lielāku bēdu un izmisuma pakāpi. Daži var justies ārkārtīgi dusmīgi un aizkaitināti. Reakcija un izjustais smagums var būt atšķirīgs, taču Jums kā uzņēmuma vadītājam tas sniedz iespēju izrādīt rūpes par saviem darbiniekiem, un tas šobrīd ir ļoti svarīgi.

Četri soļi, lai saudzētu darbinieku garīgo veselību un veicinātu labklājību

1. Pieņemiet to, ka darbinieki var saskarties ar reāliem izaicinājumiem, un izrādiet līdzjūtību

Neatkarīgi no izvēlētā saziņas veida, piemēram, nosūtot ziņu e-pastā vai sasaucot sapulci, dariet zināmu saviem darbiniekiem, ka Jūs kā vadītājs esat gatavs atbalstīt. Atzīstiet notiekošo, apņemieties ievērot uzņēmuma līdzjūtības kultūru un uzsveriet atbalstošas darbavietas nozīmi.

Noteikti sazinieties ar visiem darbiniekiem. Arī ar tiem, kas atrodas citās valstīs, un informējiet viņus par atbalsta iespējamību. Saistiet savas darbības ar uzņēmuma vērtībām, it īpaši, ja esat agrāk aizstāvējis cilvēktiesības vai demokrātiju.

2. Veidojiet psiholoģiski drošu vidi darbiniekiem, lai pārrunātu to, ko viņi piedzīvo

Sarunu veicināšana darbavietā par reālām problēmām, kas ietekmē darbiniekus, var stiprināt jūsu uzņēmuma kultūru un palīdzēt darbiniekiem justies atbalstītiem. Rīkojiet iknedēļas sapulces un veltiet sapulču sākumā laiku sarunām ar darbiniekiem par viņu emocijām un iespēju robežās dalieties arī ar to, kādas ir Jūsu personīgās sajūtas un kā Jūs tiekat ar tām galā. 

3. Izglītojiet savus darbiniekus, veiciniet viņu emocionālās inteliģences attīstību, lai viņi atpazītu kolēģos ciešanas pazīmes

Iespējamās ciešanu pazīmes ir cilvēkam neraksturīgu izmaiņu pamanīšana izskatā, uzvedībā, garastāvoklī un ar to saistītajos jautājumos. Darbā tās var izpausties kā veiktspējas kritums, kavēšanās sanāksmēs un/vai darbā, aizkaitināmība, grūtības koncentrēties, nespēja naktīs izgulēties utt. Pamanot šīs pazīmes, pasakiet konkrētajam darbiniekam, ka Jums rūp viņa sajūtas un veselība, un centieties viņu atbalstīt vai piedāvājiet nodrošināt profesionālu atbalstu.

4. Dodiet vietu elastībai

Apzinieties to, ka nemieri, krīze, karš, pandēmija – visi šie traumējošie notikumi ietekmē darbiniekus. Pamanot tos darbiniekus, kuri smagāk pārdzīvo notiekošo, ir svarīgi būt elastīgiem attiecībā uz darba slodzi un termiņiem, un jautājiet viņiem par jebkādām papildu atbalsta vajadzībām. Īpaši tas attiecas uz darbiniekiem, kuriem ir draugi vai ģimene karadarbības skartajos apgabalos. Apzinieties, ka viņu personīgās vai ģimenes vajadzības ir izvirzījušās priekšplānā. Pats svarīgākais ir atklāta saruna, darbinieku uzklausīšana, līdzjūtības izteikšana un atbalsta sniegšana.