Personāla vadības speciālists/-e - konsultants/-e

DarbaGuru

DarbaGuru ir pilna cikla HR risinājumu aģentūra, kas 2014. gadā dibināta Latvijā un darbojas gan lokāli, gan starptautiski. Mūsu misija ir palīdzēt uzņēmumiem sasniegt biznesa virsotnes, atbalstot tos personāla vadības un personāla atlases jautājumos. Mūsu vērtības ir attieksme, atvērtība un attīstība. DarbaGuru komandas kultūru raksturo ciešas attiecības, inteliģence, pārredzamība (ieskaitot finanšu pusi), sadarbība un mūžizglītība. Šobrīd mēs vēlamies paplašināt savu profesionāļu saimi un aicinām pievienoties mums personāla vadības ārpakalpojuma speciālistu.

Sagaidām sekojošu aktivitāšu (pilnā apjomā vai daļēji) nodrošināšanu ārpakalpojumā mūsu klientiem:

 • personāla lietvedību (darba līgumu, dažādu rīkojumu u.c.dokumentu par personālsastāvu sagatavošana, sistematizēšana, uzglabāšana, arhivēšana);
 • atbalsts elektronisko sistēmu ieviešanā uzņēmumā HR jomā (darbinieku uzskaites, novērtēšanas, atlases, iekšējās komunikācijas u.c. sistēmas);
 • personāla politikas izstrādi un realizāciju (sadarbībā ar vadību);
 • personāla stratēģijas izstrādi un realizāciju (sadarbībā ar vadību);
 • uzņēmuma vērtību izstrādi vai aktualizāciju un to komunicēšanu darbiniekiem;
 • sadarbību par darba devēja tēla veidošanas jautājumiem;
 • amata aprakstu aktualizāciju, izstrādi (sadarbībā ar vadītājiem);
 • amatu sarakstu un struktūrshēmas izveidi un aktualizāciju;
 • darbinieku atlases nodrošināšanu (t.sk., vadītāju apmācību par interviju vadīšanu);
 • iekšējo normatīvo aktu izstrādi par personāla jautājumiem;
 • personāla atlases rezultātu analizēšanu;
 • statistikas datu sagatavošanu par personālu;
 • onboarding procesa izstrādi (sadarbībā ar vadību), tā realizēšanu ikdienā;
 • kompetenču modeļu izstrādi vai aktualizāciju uzņēmumā (sadarbībā ar vadību);
 • darbinieku darba izpildes un kompetenču novērtēšanas procesa izstrādi un realizēšanu ikdienā;
 • vadītāju apmācību darbam ar novērtēšanas instrumentiem;
 • atbalstu vadītājiem darbinieku individuālo mērķu un/ vai KPI noteikšanā;
 • darbinieku motivācijas sistēmas izstrādi vai aktualizāciju;
 • darbinieku mācību un attīstības sistēmas izveidi un nodrošināšanu (atbilstoši stratēģijai);
 • atalgojuma un motivācijas sistēmas izstrādi vai aktualizāciju;
 • iekšējo darba attiecību monitorēšanua, savlaicīgu problēmu identificēšanu (t.sk., stresa, izdegšanas, mobinga, bosinga gadījumu monitorēšana) (sadarbībā ar vadītājiem);
 • emocionālās inteliģences attīstības veicināšanu uzņēmumā;
 • labbūtības programmas izstrādi un realizāciju;
 • pārmaiņu vadības nodrošināšanu, atbalstu vadībai pārmaiņu procesā;
 • offboarding procesa izveidošanu un realizēšanu uzņēmumā;
 • aptauju izstrādi un rezultātu analīzi par dažādiem ar personālu saistītiem jautājumiem;
 • prūpētā darba uzteikuma (outplacement) koncepcijas realizāciju uzņēmumā (gadījumā, ja darba devējs vēlas atbalstīt darbinieku, kuram uzteikts darba līgums);
 • atsevišķu HR projektu realizāciju uzņēmumā.

Rēķināmies ar:

 • vismaz 7 gadu pieredzi personāla vadībā;
 • labām latviešu un angļu valodas prasmēm;
 • teicamām komunikācijas prasmēm un pozitīvu attieksmi;
 • spēju patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • motivāciju palīdzēt DarbaGuru klientiem personāla vadības jautājumos.

Piedāvājam:

 • atsaucīgas pārdošanas komandas atbalstu;
 • iespēju apvienot ar studijām vai citām aktivitātēm;
 • komandas pašizaugsmes un saliedēšanās pasākumus (vismaz 2x gadā);
 • samaksu atbilstoši konsultanta stundas likmei un darba apjomam.

Darba vieta: DarbaGuru birojā (Mazā Nometņu iela 31, Rīga), attālināti vai pie klienta uzņēmumā

Darba laiks: elastīgs, pēc individuāli saskaņota grafika

Pieteikumu sūtīt uz inga@darbaguru.lv

Konfidencialitāte garantēta.