Haugaard Baltic un DarbaGuru sadarbība: kā ārpakalpojumi optimizēja personāla vadību un veicināja uzņēmuma izaugsmi

Haugaard Baltic un DarbaGuru sadarbība: kā ārpakalpojumi optimizēja personāla vadību un veicināja uzņēmuma izaugsmi

Šī gada sākumā mēs satikāmies ar Haugaard Baltic ražošanas uzņēmuma pārstāvi Mārci Lukmani. Vajadzība pēc atbalsta personāla vadība procesos bija radusies, jo kolēģe, kas iepriekš veica šīs funkcijas, bija devusies prombūtnē uz noteiktu laiku. Lai sniegtu atbalstu uzņēmuma vadītājiem cilvēkresursu jautājumos, tika definētas prioritāri veicamās personāla vadības funkcijas biznesa attīstības nodrošināšanai un izstrādāts aktivitāšu plāns personāla vadības procesu pilnveidei.

DarbaGuru ir pilna cikla HR risinājumu aģentūra un mūsu komandā  darbojas vairāki profesionāli personāla vadības konsultanti, kas nodrošina uzņēmumiem personāla vadības pakalpojumus ārpakalpojumā. Mūsu mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem personāla vadības funkcijas uzņēmumā organizēta tā, lai palīdzētu sasniegt uzņēmuma biznesa mērķus, vienlaikus personāla vadības procesi ikdienā ir organizēti efektīvi un profesionāli. 

Jau pirmo trīs mēnešu laikā sadarbībā ar DarbaGuru personālvadības partneri  Ilzi Egli  uzņēmuma komanda ir paplašināta ar vairāk kā 20 darbiniekiem, uzsāktas vairāku procesu pilnveides un ieviestas jaunas iniciatīvas. 

Šodien Mārcis un Ilze ir piekrituši dalīties pieredzē un šī intervija atklāj, kā personāla vadības ārpakalpojums ir palīdzējis uzņēmumam optimizēt procesus un uzlabot darba efektivitāti, īstenojot jaunas perspektīvas un risinājumus.

Mārci, lūdzu, pastāstiet par situāciju jūsu uzņēmumā, pirms izvēlējāties mūsu pakalpojumus. Kādi bija jūsu galvenie izaicinājumi tobrīd, un kā tas ietekmēja jūsu uzņēmuma ikdienu?

Mārcis: Pirms izvēlējāmies DarbaGuru pakalpojumus, mūsu uzņēmumā bija izveidojusies sarežģīta situācija. Mūsu kolēģe, kas veica HR funkcijas, bija devusies prombūtnē uz noteiktu laiku, un mēs saskārāmies ar lielām grūtībām, mēģinot aizpildīt šo lomu paši. Tas ietekmēja mūsu ikdienas darba plūsmu, jo HR funkcijas ir būtiskas veiksmīgai biznesa darbībai un darbinieku apmierinātībai. Galvenie izaicinājumi bija saistīti ar personāla atlasi, esošo darbinieku motivāciju un darba efektivitātes uzturēšanu.

Kurā brīdī sapratāt, ka ir nepieciešams ārpakalpojums personāla vadības jomā? Kas mudināja jūs pieņemt tieši šo sadarbības modeli kā atbilstošāko risinājumu?

Mārcis: Kad kļuva skaidrs, ka mūsu iekšējie resursi nav pietiekami, lai efektīvi veiktu HR funkcijas, sākām meklēt risinājumus. Mēs redzējām, ka mūsu komanda nespēj pilnvērtīgi koncentrēties uz saviem pamatuzdevumiem un paralēli risināt vairs tik augstā kvalitātē ar darbiniekiem saistītus jautājumus. DarbaGuru piedāvātais sadarbības modelis šķita vispiemērotākais risinājums, jo tas ļāva mums ātri aizpildīt iztrūkstošo lomu ar profesionālu komandu, kas nosedz plašu sadarbības risinājumu spektru un bija gatavi uzreiz ķerties pie darba.

Vai varat dalīties ar konkrētu stāstu par to, kā mūsu pakalpojumi palīdzēja risināt kādu būtisku izaicinājumu jūsu uzņēmumā?

Mārcis: Protams. Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem bija ātra un efektīva jaunu darbinieku piesaistīšana un atlase. DarbaGuru komanda izstrādāja skaidru un strukturētu atlases procesu, kas ļāva mums pieņemt darbā vairākus kvalificētus darbiniekus īsā laika posmā. Tas būtiski ietekmēja mūsu ražošanas apjomu un palīdzēja ievērojami uzlabot darba kvalitāti.

Kādas bija jūsu galvenās bažas vai uztraukumi pirms lēmuma pieņemšanas par personāla vadības ārpakalpojumu izmantošanu? Vai šīs bažas bija pamatotas, skatoties uz pieredzi līdz šim?

Mārcis: Galvenās bažas bija saistītas ar to, vai ārpakalpojumu sniedzējs spēs pietiekami labi iepazīt mūsu uzņēmuma kultūru un specifiskās vajadzības. Tomēr, skatoties uz pieredzi līdz šim, varu teikt, ka šīs bažas bija nepamatotas. DarbaGuru konsultante ļoti ātri iekļāvās mūsu uzņēmuma vidē un nodrošināja profesionālus un pielāgotus risinājumus.

Kādas izmaiņas pamana vadītāji, darbinieki - kas mainījās jūsu uzņēmuma darba efektivitāte un ikdienas darbības pēc tam, kad uzsākāt sadarbību ar mums?

Mārcis: Pēc sadarbības uzsākšanas ar DarbaGuru, vadītāji un darbinieki pamana ievērojamu darba efektivitātes uzlabošanos. Ir ievērojami uzlabojusies personāla atlase, apmācību un attīstības programmas, kā arī darbinieku motivācijas sistēmas. Tas ir ļāvis mūsu komandai strādāt efektīvāk un ar lielāku apmierinātību.

Vai ir kāds īpašs projekts vai aktivitāte, ko Ilze palīdzēja īstenot un kas ievērojami uzlaboja situāciju jūsu uzņēmumā? Lūdzu, pastāstiet par to sīkāk.

Mārcis: Jā, viens no nozīmīgākajiem projektiem bija personāla atlases process, ko Ilze palīdzēja izstrādāt un ieviest. Iepriekš mums bija grūti ātri un efektīvi atrast un pieņemt darbā kvalificētus darbiniekus, kas atbilstu mūsu prasībām. Ar Ilzes palīdzību mēs izveidojām strukturētu un pārdomātu atlases procesu, kas ne tikai paātrināja darbinieku piesaisti, bet arī nodrošināja augstāku kvalitāti. Tas būtiski uzlaboja mūsu ražošanas apjomus un darba efektivitāti.

Kā jūs vērtējat mūsu sadarbību līdz šim? Kas jums ir licies visvērtīgākais un pārsteidzošākais mūsu pakalpojumos?

Mārcis: Sadarbība līdz šim ir bijusi ļoti veiksmīga. Visvērtīgākais ir tas, ka DarbaGuru komanda spēj ātri un efektīvi reaģēt uz mūsu vajadzībām un piedāvāt pielāgotus risinājumus. Pārsteidzošākais ir tas, cik ātri viņa spēja iekļauties mūsu uzņēmuma kultūrā un sniegt tādu pašu, ja ne labāku, atbalstu nekā mūsu iekšējie resursi.

Vai ir kādas jaunas iniciatīvas HR procesos, par kuru nozīmību iepriekš nebijāt aizdomājušies, bet tieši Ilzes profesionālās pieredzes skatījums no malas palīdzējis saskatīt būtiskas pilnveides iespējas?

Mārcis: Jā, viena no šādām iniciatīvām bija regulāro darbinieku apmierinātības aptauju ieviešana. Iepriekš nebijām pievērsuši tam tik lielu uzmanību, bet Ilze uzsvēra šo aptauju nozīmīgumu un palīdzēja izveidot sistēmu, kas ļauj regulāri novērtēt un uzlabot darbinieku apmierinātību.

Kādu padomu jūs dotu citiem uzņēmējiem, kas apsver HR ārpakalpojumu izmantošanu, bet vēl nav izlēmuši? Un par sadarbību ar DarbaGuru komandu kopumā?

Mārcis: Es noteikti ieteiktu citiem uzņēmējiem apsvērt personāla vadības ārpakalpojumu izmantošanu, īpaši, ja viņi saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem kā mēs. Sadarbība ar DarbaGuru komandu ir bijusi izcila – viņi ir profesionāli, atsaucīgi un spēj nodrošināt pielāgotus risinājumus, kas atbilst uzņēmuma vajadzībām.

Kādi ir jūsu nākotnes plāni attiecībā uz personāla vadības procesiem jūsu uzņēmumā, un kā jūs redzat mūsu aģentūras lomu šo plānu īstenošanā?

Mārcis: Mūsu nākotnes plāni ir turpināt attīstīt un pilnveidot HR procesus, koncentrējoties uz darbinieku attīstību un apmierinātību. Mēs redzam DarbaGuru kā svarīgu partneri šajā procesā, jo viņu pieredze un profesionālisms palīdzēs mums sasniegt mūsu mērķus.

Ilze, saki, lūdzu, kāda ir Tava pieredze, strādājot ar Haugaard Baltic? Kā redzi sadarbību no aģentūras skatupunkta un kādi ir nākotnes plāni attiecībā uz šo projektu?

Ilze: Sadarbība ar Haugaard Baltic ir bijusi ļoti pozitīva pieredze. Uzņēmuma vadība ir ļoti atvērta un gatava ieviest jaunas iniciatīvas personāla vadībā, kas ir ļoti nozīmīgs aspekts savstarpējā sadarbībā un veicina izaugsmi un attīstību. Šī ir veiksmīga sadarbība, kurā mēs varam sniegt reālu vērtību uzņēmumam, sniegt redzējumu no malas un ieviest labākās prakses personāla vadības procesos. Un rezultāts sniedz patiesu gandarījumu. Mūsu nākotnes plāni ir turpināt cieši sadarboties un palīdzēt Haugaard Baltic attīstīt vēl efektīvākus personāla vadības procesus, kas  atbalsta uzņēmuma ilgtermiņa mērķus.

Paldies Mārcim un Ilzei par atklātu sarunu un dalīšanos vērtīgajā pieredzē!

Personāla vadība nav tikai administrēšana, bet gan visaptveroša pieeja darbinieku attīstībai, motivācijai un uzņēmuma kultūrai.  Novēlam turpināt veiksmīgi īstenot iecerētos personāla vadības plānus un sasniegt arvien augstākus panākumus. Lai mūsu kopējā sadarbība palīdz uzņēmumam attīstīties un augt. Mums jūsu biznesa izaugsme ir tikpat svarīga kā jums!

Uzziniet vairāk par personāla atlases ārpakalpojumu

Atpakaļ