Vai biznesam vajadzīgi 55+ vecuma darbinieki?

2024.gadā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) organizē starptautisku (Latvija, Igaunija, Somija) projektu "Silver Stategies" ar mērķi atbalstīt senioru nodarbinātību reģionālā un uzņēmuma līmenī. Piedaloties "Silver Strategies" projektā , DarbaGuru vēlas ierosināt diskusiju par izaicinājumiem, ar kuriem sastopas 50+ vecuma darbinieki, ka arī motivēt biznesa pārstāvjus aizdomāties par senioru kategorijas ekonomisko potenciālu un ievest pretdiskriminācijas stratēģiju savā uzņēmumā.

Eurostat dati 2020. gadā liecina, ka nodarbinātības līmenis vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem Eiropas Savienībā bija aptuveni 60%, kas ir zemāks par jaunāku vecuma grupu nodarbinātības līmeni, taču 2022. gadā šis skaitlis bija 62%, kas ir nedaudz palielinājies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Savukārt, 2023. gada Eurostat dati rāda, ka vecāku darbinieku bezdarba ilgums ir palielinājies.

Vidēji 55+ vecuma grupas bezdarbnieki darba meklēšanai velta aptuveni 14 mēnešus. Tikai aptuveni 12% cilvēku vecuma grupā 55+ piedalās mūžizglītības aktivitātēs, kas ir nedaudz pieaugusi, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bet joprojām zemāka nekā jaunāku darbinieku grupā (aptuveni 21%).

Šie dati no 2022. un 2023. gada atspoguļo turpmāko izaicinājumu izpausmi, kas saistīta ar nodarbinātību 55+ vecuma kategorijā, kā arī nelielus uzlabojumus dažos rādītājos. Lai gan nodarbinātības līmenis un mūžizglītības aktivitātes ir nedaudz pieaugušas, diskriminācija, veselības problēmas un ilgstošais bezdarbs joprojām ir ievērojami šķēršļi šai vecuma grupai.

Šobrīd visbiežāk saskaramies ar situāciju, kad darba devēji sūdzas par kvalitatīvu darbinieku trūkumu darba tirgū, tomēr, tajā pašā laikā darba meklētāji, īpaši 55+ gadu vecumā, nevar atrast sev labu darbu, jo uzņēmumi dod priekšroku jaunākiem kandidātiem, un senioriem dažreiz jāpiesakās darbam, kas ir mazāk kvalificēts nekā viņu profesionālā pieredze. Kāpēc šī ir problēma un kā to atrisināt

55+ gadu cilvēki ir neatņemama darba tirgus daļa gan Latvijā, gan kopumā Eiropā un, ņemot vērā esošo demogrāfisko situāciju Eiropā, šī vecuma cilvēku skaits tuvākajā laikā tikai palielināsies un tai vecuma kategorijai joprojām ir neizmantots ekonomiskais potenciāls.

Kas traucē efektīvai darba attiecību veidošanai starp 55+ vecuma kategorijas darbinieku un darba devēju? Ar kādiem izaicinājumiem sastopas gan biznesa pārstāvji, gan seniori?

Efektīva darba attiecību veidošana starp 55+ vecuma kategorijas darbiniekiem un darba devējiem var būt sarežģīta vairāku iemeslu dēļ. Zemāk rakstā tiek apskatīti galvenie izaicinājumi, ar kuriem sastopas gan darba devēji, gan seniori.

Izaicinājumi darba devējiem:

 • Stereotipi un aizspriedumi – darba devēji var turēt aizspriedumus pret vecākiem darbiniekiem, uzskatot, ka viņi ir mazāk adaptīvi jaunajām tehnoloģijām vai mazāk efektīvi salīdzinājumā ar jaunākiem darbiniekiem. Kā arī vecāki darbinieki var tikt uzskatīti par mazāk motivētiem mācīties un pielāgoties jaunām darba metodēm.
 • Veselības un darbspējas bažas – darba devēji uztraucas par veselības problēmām, kas biežāk sastopamas vecākiem darbiniekiem, un iespējamo palielinātu prombūtni no darba. Turklāt var būt bažas par produktivitātes samazināšanoas ilgtermiņā.
 • Pielāgošanās un apmācību izmaksas – uzņēmumu vadītāji var uzskatīt, ka ir nepieciešams vairāk resursu un laika, lai apmācītu vecākus darbiniekus jauniem uzdevumiem vai tehnoloģijām, pielāgošanās uzņēmuma kultūrai var būt ilgāka un dārgāka.

55+ vecuma kategorijas darbinieki izaicinājumi:

 • Vājas digitālās prasmes – vecāki darbinieki var sastapties ar grūtībām apgūt jaunās tehnoloģijas un digitālās prasmes, kas bieži vien ir nepieciešamas mūsdienu darba vietās. Var būt trūkumi informācijas tehnoloģiju lietošanā, kas ierobežo viņu konkurētspēju.
 • Aizspriedumi un diskriminācija – seniori bieži vien saskaras ar diskrimināciju darba tirgū, kas apgrūtina darbu atrašanu vai karjeras attīstību. Vecuma diskriminācija var izpausties arī zemākā atalgojumā un mazākā karjeras izaugsmes iespēju piedāvājumā.
 • Veselības problēmas – vecākiem darbiniekiem var būt vairāk veselības problēmu, kas var ietekmēt viņu darba spējas un stabilitāti. Fiziskā un garīgā darba spēju samazināšanās var radīt problēmas darbā.
 • Neelastība - pārejas posms uz jaunu darba vidi senioriem var būt grūtības pielāgoties jaunām darba metodēm un prasībām, it īpaši, ja viņi ilgstoši strādājuši citā vidē ar atšķirīgu darba kultūru. Pāreja no tradicionālajiem darba veidiem uz moderniem un tehnoloģiski orientētiem darba veidiem var būt izaicinājums.

    Zinot visus izaicinājumus, jāspēj rast risinājumus un to pārvarēšanai ir nepieciešama abu pušu sadarbība.

Kas 55+ gadu vecuma grupas darbiniekiem var palīdzēt?

 • Apmācības – nodrošināt apmācības programmas un mācību iespējas, lai vecāki darbinieki varētu attīstīt nepieciešamās prasmes un tehnoloģiju zināšanas. Mācību programmas, kas pielāgotas dažādām vecuma grupām, lai veicinātu efektīvāku zināšanu apguvi.
 • Elastīgi darba nosacījumi – piedāvāt elastīgu darba laiku un attālināta darba iespējas, kas varētu palīdzēt vecākiem darbiniekiem saglabāt darba spējas un līdzsvarot darbu ar veselības prasībām. Darba vietas pielāgošana vecāku darbinieku vajadzībām.
 • Mentoringa un atbalsta programmas – izveidot mentoru programmas, kur vecāki darbinieki var dalīties ar savu pieredzi un zināšanām, vienlaikus saņemot atbalstu jaunu prasmju apgūšanā. Sociālais atbalsts un darba vides iekļaušana, lai vecāki darbinieki justos novērtēti un motivēti.
 • Vecuma daudzveidības veicināšana – aktīvi veicināt vecuma daudzveidību uzņēmumos, lai veidotu iekļaujošu darba vidi un cīnītos pret vecuma diskrimināciju. Stereotipu mazināšana un pozitīva attieksme pret vecākiem darbiniekiem.

    Risinot šos izaicinājumus, var tikt radīta iekļaujošāka un produktīvāka darba vide, kurā tiek novērtēti visi darbinieki neatkarīgi no viņu vecuma. Nākamajā rakstā izskatīsim, kāpēc uzņēmumiem ir vērts un tieši nepieciešams izvēlēties un pieņemt darbā  cilvēkus 55+ vecuma kategorijā.