DarbaGuru aģentūra iesaistās projektā "Silver Strategies", lai veicinātu 55+ gadus sasniegušo nodarbinātību

Šogad Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) īsteno starptautisku projektu "Silver Strategies", kura mērķis ir atbalstīt darbinieku vecuma grupā 55+ nodarbinātību reģionālā un uzņēmuma līmenī. Aģentūra DarbaGuru ar prieku pievienojas šim projektam, lai veicinātu iekļaujošu darba vidi un atbalstītu visu vecumu darbinieku potenciāla pilnveidošanu.

2024.g. marta vidū Tartu norisinājās pirmās Silver Strategies projekta apmācības. Tās pulcēja personālvadības speciālistus no Latvijas, Igaunijas un Somijas, kopā vairāk nekā 30 personas no maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem, kas pārstāvēja dažādas nozares. Pasākuma laikā tika apspriesti tādi svarīgi jautājumi kā stereotipu pārvarēšana, darba vides pielāgošana vecāka gadagājuma darbiniekiem, kā arī viņu motivācija un iesaiste darba procesā. Plašais dalībnieku skaits un dažādās nozares deva papildus pievienoto vērtību diskusijām. (https://www.ltrk.lv/lv/content/jaunumi/8106). Nākama dalībnieku tikšanās tiek plānota Somijā 2024.g. oktobrī, lai turpinātu sarunu par senioru nodarbinātību un meklēsim atbildes nākotnes scenārijiem un iespējām.

DarbaGuru uzskata, ka darbiniekiem 55+ gadi ir liels potenciāls, kas var dot ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Aģentūra ir apņēmusies veicināt iekļaujošu darba vidi, kurā visiem darbiniekiem, neatkarīgi no vecuma, ir vienlīdzīgas iespējas gūt panākumus.

Kāpēc 55+ nodarbinātība ir svarīga?

  • Pieredze un zināšanas: Šīs paaudzes darbiniekiem ir vērtīga pieredze un zināšanas, ko viņi var nodot jaunākiem darbiniekiem.
  • Motivācija un lojalitāte: Viņi parasti ir motivētāki un lojālāki darbinieki nekā jaunāki darbinieki.
  • Stabilitāte: 55+ vecumposma cilvēki biežāk paliek vienā uzņēmumā ilgāku laiku, kas nodrošina uzņēmumam stabilitāti.
  • Demogrāfiskās tendences: Latvijas iedzīvotāju skaits noveco, tāpēc arvien svarīgāk ir atrast veidus, kā iesaistīt darba tirgū seniorus.

Kā uzņēmumi var veicināt darbinieku vecuma grupā 55+ nodarbinātību?

  • Piedāvāt elastīgus darba apstākļus: Daudzi šajā vecumposmā vēlas strādāt nepilnu slodzi vai no mājām.
  • Nodrošināt apmācības un mentoru programmas: Viņiem var būt nepieciešama apmācība, lai apgūtu jaunas prasmes vai tehnoloģijas.
  • Veicināt pozitīvu attieksmi pret vecākiem darbiniekiem: Uzņēmumiem ir jārada vide, kurā vecāki darbinieki jūtas cienīti un vērtīgi.

DarbaGuru aicina Latvijas uzņēmumus un iedzīvotājus kopīgi veicināt iekļaujošu darba vidi, kurā visiem ir vienlīdzīgas iespējas gūt panākumus.

Papildus informācija un avoti:

Atpakaļ