Ārpakalpojuma atlases speciālists jūsu uzņēmumam

Ja uzņēmumam nepieciešams profesionāļa atbalsts tikai kādā no personāla atlases vai novērtēšanas posmiem, tad lieti var noderēt uz konkrētā projekta laiku vai pastāvīgi uz abonēšanas pamata piesaistīts personāla atlases speciālists ārpakalpojumā. Šāds risinājums palīdz uzņēmumam ietaupīt un mazina birokrātisko slogu, kas ir pieņemot darbā, algojot savu in-house speciālistu.

Turklāt pastāv iespēja vienoties par viena konkrēta cilvēka piesaisti konkrētam uzņēmam uz konkrēto sadarbības periodu. Ja šis cilvēks pārtrauc darbu, tad DarbaGuru rūpējas par tūlītēju aizvietošanu un atlases vai novērtēšanas process turpinās bez kvalitātes zuduma.

Iespējamie atbalsta veidi:

  • uzņēmuma vajadzību izzināšana un darba sludinājuma teksta sastādīšana;
  • sludinājuma izvietošana karjeras portālos, interešu grupās, rekrutēšanas plaformās, sociālajos tīklos;
  • CV šķirošana no klienta izvēlētās datu bāzes vai izvietotā sludinājuma;
  • attālināto darba interviju veikšana pēc iepriekš ar klientu saskaņotas jautājumu formas;
  • rekomendāciju iegūšana un pārbaude;
  • izziņu no Sodu reģistra pārbaudes organizēšana;
  • klātienes interviju vadīšana uzņēmumā patstāvīgi vai kopā ar tiešo vadītāju;
  • kandidātu novērtēšana, palīdzot klientam izdarīt pareizo izvēli starp finālā izvirzītajiem kandidātiem.

Jums ir aktuāls darbinieku jautājums un atbalsts kandidātu intervēšanā un izvēlē? Atstājiet ziņu, mēs sazināsimies, lai ieplānotu klātienes vai attālināto sarunu tuvākajā laikā.