Aprūpētais darba uzteikums

Aprūpētais darba uzteikums (angļu: outplacement) ir organizēts, personāla vadības speciālistu vai profesionālu konsultantu vadīts process, kas palīdz personai darba zaudēšanas gadījumā tikt galā ar emocionālo šoku, pozitīvi pieņemt pārmaiņu situāciju, izvērtēt savas turpmākās karjeras iespējas un alternatīvas, apzināties objektīvi atbilstošu atalgojuma līmeni, sagatavoties darba meklēšanai, izstrādāt darbības plānu un atskaites punktus.

Organizācijas ieguvumi:

 • darbinieki saglabā motivāciju, produktivitāti un labu attieksmi pret darba devēju;
 • izvairīšanās no iespējamiem juridiskiem konfliktiem;
 • saglabāts uzņēmuma tēls un reputācija;
 • iespēja kādreiz atkārtoti uzrunāt šos darba ņēmējus.

Aprūpētais darba uzteikums cilvēkam dod nepieciešamās zināšanas un prasmes sekmīgai darba atrašanai. Risinājuma iznākums var būt ne tikai cits darbs. Iespējams, ka procesa rezultātā cilvēks izvēlas uzsākt pats savu biznesu, doties ilgstošā ceļojumā, iesaistīties sociālā darbā vai uzsākt mācības. Šis process palīdz cilvēkam labāk iepazīt pašam sevi, identificēt savas patiesās vēlmes, ieraudzīt savas stiprās puses un attīstības vajadzības tuvākas vai tālākas nākotnes mērķu kontekstā.

DarbaGuru piedāvā:

 • 30-60 min. individuālas sesijas karjeras vēlmju, stipro pušu, attīstības vajadzību, pieredzes, zināšanu un prasmju izvērtēšana + mājasdarbs CV sagatavošana, Genos International emocionālās inteliģences tests;
 • 3h garas grupu apmācības:
  - profesionāla LinkedIn profila izveide un tā izmantošana darba meklēšanai (atgriezeniskā saite par LinkedIn profilu katram individuāli);
  - e-reputācijas audits un uzlabošana;
  - personīgā zīmolvedība karjerai.
 • ​30-60 min. individuālas sesijas iespēju sameklēšanai - alternatīvas, vakances, CV, motivācijas vēstule, sagatavošanās darba intervijai (darba intervijas izspēle un atlases speciālista atgriezeniskā saite);
 • 30 min. atkārtota atbalsta sesija individuāli (pēc mēneša vai ilgāka laika posma) - kā ir gājis, kas izdodas, kas pietrūkst, motivācija, vēlreiz iespējas un alternatīvas.

Papildu iespējas:

 • mērķu meistarklase;
 • meistarklase “No idejas līdz biznesam” (3h kopīgas apmācības) – meklējot citas alternatīvas jaunam darbam, darbinieki var izvēlēties uzsākt savu uzņēmējdarbību;
 • emocionālās inteliģences demonstrācijas līmeņa noteikšana, rezultātu analīze un kompetenču attīstīšana (darbs sertificēta Genos International EI praktiķa vadībā);
 • 45– 90Days of Support: saņemiet 45-90 dienu visaptverošu karjeras atbalstu no mūsu ekspertu komandas.

Izmaksas ietekmē:

 • darbinieku skaits;
 • atbalsta forma - kopējas grupas vai individuālas sesijas;
 • atbalsta sniegšanas periods;
 • klātienē vai attālināti;
 • prognozējamais rezultāts.

Papildu jautājumiem info@darbaguru.lv vai +371 29554294