Kandidātu novērtēšana

Reizēm mūsu personāla atlases speciālista palīdzība ir nepieciešama tikai atlasīto kandidātu izvērtēšanai. Tas ir gan papildus skats no malas, kas ļauj nodrošināt lielāku objektivitāti galīgā lēmuma pieņemšanai, gan arī profesionāļa ar zināšanām cilvēka psiholoģijā viedoklis.

NOVĒRTĒŠANAS INTERVIJAS

Kandidāta novērtēšana notiek pārrunu ceļā, kad katram kandidātam tiek veltīta vismaz stunda, kuras laikā intervētāja galvenais uzdevums ir panākt savstarpēju atklātību un uzticēšanos, lai pēc iespējas labāk iepazītu kandidāta personību.

Te tiek vērtēta kandidāta izturēšanās, emocionālā reakcija, ķermeņa valoda (mīmika, žesti, pozas), attieksme, runas un uzvedības manieres, kā arī prasme veidot sarunu, stāstniecības un pašprezentācijas iemaņas. Tiek analizētas situācijas, motivatori, vērtības, starppersonu attiecību pieredze.

Nenoliedzami šādā novērtēšanas intervijā DarbaGuru speciālistam palīdz psiholoģijas zināšanas, kā arī gadiem trenēta profesionāļa intuīcija. Tikšanās var tikt organizēta gan trīspusēji – kandidāts, nākamais darba devējs, DarbaGuru speciālists, gan divpusēji – atlasītie kandidāti ierodas uz papildus interviju ar mūsu speciālistu.

Katrai pozīcijai, uz kuru tiek izvērtēts kandidāts, mūsu speciālists izstrādā individuālu formu ar vismaz 30 jautājumiem un dažādu situāciju aprakstiem. Tiek noskaidrotas kandidāta pašnovērtēšanas spējas, situāciju analīze, radošu vai konstruktīvu risinājumu piedāvāšana, loģiskā domāšana un nosvērtības saglabāšana stresa situācijās.

Papildu iespējas:

  • novērtēšanas materiālu izstrāde, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām un vakances specifikai;
  • intervētāju, kuri veic kandidātu novērtēšanu uzņēmumos, konsultēšana vai apmācība;
  • rekomendāciju ievākšana un pārbaude.

Saistītie raksti par šo tēmu:
Kā atrast ilgtermiņā uzticamākos darbiniekus?
Kā meklēt un atrast darbinieku savam uzņēmumam
Darbinieku pieci iesaistes līmeņi uzņēmumā
Kā piesaistīt un noturēt Millennium jeb Y paaudzes darbinieku

KANDIDĀTU TESTĒŠANA

Starptautiski licenzēts Career Direct® tests izpildāms tiešsaistē (online) un aizņem aptuveni vienu stundu (testa saite tiek nosūtīta uz kandidāta e-pastu). Testā uzmanība tiek koncentrēta uz četrām galvenajām dimensijām, kas veido katru cilvēku - personība, profesionālās intereses, prasmes (spējas) un vērtības.

Tests latviešu, krievu vai angļu valodā. Gala rezultātā pieejams gan kodolīgs kopsavilkums, gan sīki izstrādāts pārskats uz ~30 lappusēm. Paraugu var aplūkot šeit.

Testa rezultātus palīdz izanalizēt Career Direct® konsultants Edmunds Ābelītis

NUMEROLOĢISKAIS PORTRETS

Uz kandidāta spēju un personības izvērtēšanu iespējams paskatīties no mazliet netradicionāla skatu punkta – cilvēka vārda, uzvārda un dzimšanas dienas un datuma jeb skaitļiem, kas nosaka mūsu dzīvē diezgan daudz.

Katram cilvēkam kopš dzimšanas ir savi talanti, savs temperaments, savi domāšanas patterni. Ir cilvēki, kuriem šķiet jau šūpulī ielikta mērķtiecība un optimistisks skatījums uz visām dzīves situācijām.

Kandidāta numeroloģisko portretu sastāda sertificēta numeroloģe Dita Blūma-Balinska www.simboli.lv