Emocionālās Inteliģences novērtējums I EQ testi

DarbaGuru komandā darbojas sertificēti Genos International Emocionālās Inteliģences praktiķi, kas palīdz līderiem, vadītājiem, uzņēmumu darbiniekiem izprast un attīstīt savu emocionālo inteliģenci. Novērtēšanā tiek izmantoti emocionālās inteliģences (EI jeb EQ) testi, kas mēra novērojamo, demonstrēto uzvedību un attiecības darba vidē pēc 180, 360 grādu un pašnovērtējuma principa.

Emocionālā Inteliģence ir spēja saprast sevi un citus cilvēkus, kontrolēt savas un citu emocijas, veidot, saliedēt un motivēt komandu mērķa sasniegšanai.

Genos International emocionālās inteliģences novērtēšana palīdz noteikt emocionālās inteliģences līmeni darbavietā. Vērtēšanas anketas ir pielāgotas gan darbiniekiem, gan vadītājiem. Jo augstāki rezultāti katrā no izvērtētajām sadaļām, jo efektīvākas darbinieku attiecības, kā arī kopējā produktivitāte.

Genos International emocionālās inteliģences anketas (EQ tests) mēra, cik bieži indivīds pieņem emocionālajā inteliģencē balstītus lēmumus un to ietekmi uz panākumiem darbā. Anketa sastāv no 42 jautājumiem (uzvedībām), kuri savukārt apkopoti 6 grupās jeb kompetencēs: sevis apzināšanās, citu apzināšanās, autentiskums, emocionālā spriešana, paškontrole, iedvesmojošs sniegums.

Novērtēšanas projekts sastāv no

1. IEVADTIKŠANĀS

Kopīga tikšanās ar projekta dalībniekiem, lai izstāstītu Emocionālās inteliģences ieguvumus, izskaidrotu anketu būtību un korektu pildīšanas veidu.

2. NOVĒRTĒJUMS

Katrs projekta dalībnieks aizpilda Emocionālās inteliģences pašnovērtējumu un nominē tuvākos kolēģus, lai iegūtu atgriezenisko saiti.

3. INDIVIDUĀLĀ ATSKAITES TIKŠANĀS

Kad visas puses ir aizpildījušas anketu, ar darbinieku tiek ieplānota individuālā tikšanās, kurā kopīgi ar sertificētu treneri tiek analizēti rezultāti, izrunātas situācijas, lai darbinieks zinātu, kas viņam savā ikdienā jāmaina, lai uzlabotu produktivitāti ikdienas dzīvē ar kolēģiem.

Novērtējuma anketu veidi:
1. GENOS DARBA VIDES PAŠNOVĒRTĒJUMS
2. GENOS 180° DARBA VIDES NOVĒRTĒJUMS
3. GENOS 360° DARBA VIDES NOVĒRTĒJUMS
4. GENOS LĪDERĪBAS PAŠNOVĒRTĒJUMS
5. GENOS 180° LĪDERĪBAS NOVĒRTĒJUMS
6. GENOS 360° LĪDERĪBAS NOVĒRTĒJUMS
7. GENOS PĀRDOŠANAS PAŠNOVĒRTĒJUMS
8. GENOS 180° PĀRDOŠANAS NOVĒRTĒJUMS
9. GENOS 360° PĀRDOŠANAS NOVĒRTĒJUMS
10. UZŅĒMUMA EKOSISTĒMAS NOVĒRTĒJUMS
11. PERSONĀLA ATLASES KANDIDĀTA PAŠNOVĒRTĒJUMS

Lūdzu aizpildiet zemāk redzamo pieteikuma formu un mūsu konsultants ar Jums sazināsies tuvākajā laikā: