Sākotnējā personāla atlase ar attālinātajām darba intervijām

Ja tikšanās laikā nonākam pie sapratnes, ka uzņēmumam nepieciešama tikai kandidātu piesaiste vakancei un telefoniska uzrunāšana motivācijas noskaidrošanai bez kandidātu dziļākas izvērtēšanas no mūsu personāla atlases speciālistu puses, tad piemērotākais variants šeit ir sākotnējā personāla atlase ar attālinātajām darba intervijām.

Atlases procesu mēs organizējam sekojoši:

DARBA SLUDINĀJUMA sagatavošana un izvietošana

Balstoties uz kandidātam izvirzītajām prasībām, darba apraksta, nosacījumiem un piedāvājumu, sagatavojam darba sludinājumu, kuru ar uzņēmuma logo un aprakstu vai konfidenciāli izvietojam DarbaGuru resursā.

Atbilstoši formulētajai potenciālo kandidātu mērķauditorijai, publicējam sponsorēto darba sludinājumu sociālajos tīklos Facebook vai LinkedIn. Pirms tam pārdomājot un piestrādājot pie sponsorētā ziņojuma vizuālā noformējuma, kas piesaistītu uzmanību un nodrošinātu pēc iespējas lielāku sociālo tīklu lietotāju iesaisti jeb engagement.

KANDIDĀTU mērķtiecīga uzrunāšana

Atbilstošu kandidātu uzrunāšana datu bāzēs un sociālajos tīklā LinkedIn. Interneta meklētāju izmantošana informācijas ievākšanai par konkrēto kandidātu.

ATTĀLINĀTĀS darba intervijas

Seko telefonintervijas vai Skype intervijas, lai prezentētu aktuālo vakanci un noskaidrotu kandidātu ieinteresētību un motivāciju klātienes darba pārrunām uzņēmumā.

Parasti sākotnējā atlasē iekļaujam arī rekomendāciju pārbaudi jeb sazināšanos ar bijušajiem darba devējiem vai potenciālo kandidātu tiešajiem vadītājiem no iepriekšējām darba vietām.

Pēc nepieciešamības vai atsevišķas vienošanās DarbaGuru speciālisti var veikt svešvalodu pārbaudi. Mēs nodrošinām komunikatīvo prasmju pārbaudi vairākās pasaules valodās.

KANDIDĀTI darba intervijām klātienē

Kad izkristalizējušies atbilstošākie kandidāti, mēs sagatavojam un nosūtam to raksturojumus, kuros ietverta precizēta CV informācija, speciālista vērojumi attālinātās intervijas laikā, rekomendācijas.

Mūsu speciālisti parūpēsies par iespējamo tikšanās laiku saskaņošanu un intervija grafika sastādīšanu. Pēc notikušajām intervijām mēs noteikti jautāsim atgriezenisko saikni, lai pārliecinātos, vai esat sasnieguši gaidīto rezultātu – kandidāts ir izvēlēts un pieņemts darbā.