Kā pamanīt kandidātos emocionālo inteliģenci

Emocionālā inteliģence ir kritiska mīkstā prasme, ko ļoti pieprasa rekrutieri, bet kā to pamanīt potenciālajos darba kandidātos?

Emocionālā inteliģence ir spēja izprast un pārvaldīt savas emocijas pozitīvā veidā, lai mazinātu stresu, efektīvi sazinātos ar citiem, izjustu empātiju, pārvarētu izaicinājumus un kliedētu konfliktus. Augsts emocionālais intelekts ļauj kolēģiem sazināties vienam ar otru jēgpilnā un autentiskā veidā.

Lai gan darba meklētāja iesūtītais CV var sniegt jums nelielas norādes, tomēr darba intervija būs vissvarīgākais, lai novērtētu kandidāta emocionālās inteliģences līmeni. Ir vairākas norādes, kuras varat meklēt intervijas laikā.

Pastāvīga izaugsme

"Kas ir Tavas vājās puses?" – tas ir līdz šim viens no populārākajiem darba intervijas jautājumiem. Kandidāts ar augstu emocionālo inteliģenci nemēģinās manipulēt ar šo jautājumu par spēku un stiprajām pusēm.

Manipulāciju piemēri ir šādi: "Es strādāju pārāk smagi un aizmirstu veltīt laiku sev," vai "Esmu perfekcionists ar vainas sajūtu."

Kāds, kurš ir emocionāli inteliģents, atbildēs ar patiesu vājumu un sniegs piemērus, kā to ir uzlabojis. Piemēram, kandidāts varētu teikt: "Es mēdzu uztvert atsauksmes un kritiku personīgi, bet esmu strādājis, lai iegūtu atgriezeniskās saites konstruktīvos elementus un izmantotu tos, uzlabojot savas prasmes."

Mēģiniet jautāt kandidātiem par laiku, kad viņi ir kritizēti darbā, kā viņi reaģēja un ko viņi uzzināja. Ja viņi atbild ar vispārīgām atbildēm, kas neko daudz neatklāj, piemēram: “Man bija konflikts ar savu vadītāju, bet mēs apsēdāmies un to atrisinājām,” šāda atbilde var liecināt, ka viņiem trūkst emocionālās inteliģences. Vēl viens sarkanais karogs, kam noteikti jāpievērš uzmanība, ir, ja viņi ātri kritizē citus, nepārdomājot savu uzvedību.

Atspoguļojoša ķermeņa valoda

Tas ir pilnīgi normāli, ka kandidāti darba intervijas laikā ir nervozi – tā ir dabiska daļa no tik noslogotas mijiedarbības. Tomēr jūs vēlaties redzēt, ko jūsu kandidāts saka ar savu ķermeņa valodu.

Pozitīvas lietas, kas jāmeklē, ir relaksēta, taču pārliecināta poza, stingrs rokasspiediens un konsekvents acu kontakts. Cilvēks ar augstu emocionālo inteliģenci labi apzinās savu ķermeņa valodu.

Pārdomāti jautājumi

Gandrīz katras darba intervijas beigās kandidātam ir iespēja uzdot jautājumus. Tie, kuri izvēlas neuzdot jautājumu, var izrādīties neieinteresēti. Savukārt kandidāts, kurš nāk sagatavojies ar pārdomātiem jautājumiem, nepārprotami ir ar augstu emocionālo inteliģenci.

Jautājumi, kuriem jāpievērš uzmanība, ir šādi: "Kāds, jūsuprāt, ir lielākais izaicinājums, ar ko kāds saskarsies šajā amatā?" vai "Kas, jūsuprāt, ir visatalgotākais aspekts šajā darbā?"

Jūs meklējat jautājumus, kas nav vērsti uz sevi (kandidātu), bet gan parāda citu izpratni.

Ņemiet vērā, ka tas nav nepareizi, ja tiek uzdoti jautājumi par konkrēto lomu vai paredzamo darba perspektīvu, taču vismaz vienam jautājumam jābūt vērstam uz intervētāju un viņa unikālo pieredzi.

Kopumā jūs patiešām meklējat kandidātu, kuram ir augsta pašapziņa, kurš ir uz izaugsmi vērsts un rūpīgs. Pieņemot darbā vairāk kandidātu ar augstu emocionālo inteliģenci, jūs stiprināsiet savas organizācijas pamatu un labvēlīgi pozicionēsiet biznesu nākotnei.