Pilna cikla personāla atlase ar klātienes intervijām un garantiju

Mūsu speciālistu viens no uzdevumiem, kā personāla atlases ārpakalpojuma sniedzējam, ir atslogot uzņēmuma vadītāju un tā darbiniekus no laika un enerģijas patēriņa, kas ir ievērojami liels, ja patstāvīgi uzņemas veikt darbinieku piesaisti. Turklāt pilna cikla atlase nodrošina katra kandidāta personības un profesionālo prasmju rūpīgāku novērtēšanu.

KANDIDĀTU mērķtiecīga uzrunāšana

Profilam atbilstošu kandidātu uzrunāšana datu bāzēs un sociālajos tīklā LinkedIn. Sponsorētās vakances izvietošana sociālajos tīklos. Interneta meklētāju izmantošana informācijas ievākšanai par konkrēto kandidātu. Galvu mednieku (head hunting) taktikas pielietošana.

KLĀTIENES darba intervijas

Klātienes darba intervijas veicam ar mērķi noskaidrot kandidātu atbilstību uzņēmuma mērķiem, vērtībām un kultūrai. Analizējam dažādas situācijas un kandidāta rīcību tajās.

ZINĀŠANU un PRASMJU pārbaude

Pilna cikla atlases projektos iekļaujam pārbaudes uzdevumus B2B pārdevējiem, mārketinga speciālistiem un IT speciālistiem (izstrādātājiem, sistēmu administratoriem, arhitektiem un projektu vadītājiem).

Neiztrūkstoša ir prezentēšanas un komunikācijas prasmju pārbaude, ieskaitot nepieciešamo svešvalodu lietojumu.

PORTFOLIO un REKOMENDĀCIJU ievākšana

Atlases procesā iekļaujam arī rekomendāciju pārbaudi jeb sazināšanos ar bijušajiem darba devējiem vai potenciālo kandidātu tiešajiem vadītājiem no iepriekšējām darba vietām.

Dažām speciālistu vakancēm kā, piemēram, grafiskais dizaineris, web lapu izstrādātājs, tehniskais rasētājs u.tml. veicam portfolio jeb paveikto darbu ievākšanu.

KANDIDĀTI fināla darba intervijai

Mūsu personāla atlases speciālists sagatavo vērtējumu par finālam izvirzītajiem kandidātiem, vienojas ar visām iesaistītajām pusēm par piemērotākajiem laikiem fināla intervijām, pats piedalās pārrunās.

Pēc nepieciešamības klātienes intervijām var izmantot arī DarbaGuru telpas, it īpaši ja konkurss ir konfidenciāls un skar kāda esošā darbinieka nomaiņas jautājumu uzņēmumā.

Noslēdzot atlases projektu, sniedzam atteikumus neizvēlētajiem kandidātiem, kā arī interesējamies par izvēlētā kandidāta gaitām uzņēmumā pārbaudes laikā un arī pēc iespējas pēc tam.

Trīs mēnešu GARANTIJA

Ja darbā pieņemtais kandidāts 3 mēnešu pārbaudes periodā atstāj uzņēmumu, DarbaGuru apņemas bez papildus maksas piedāvāt vēl vismaz vienu profilam atbilstošu kandidātu fināla intervijai esošā projekta ietvaros.