Darbinieku pieci iesaistes līmeņi uzņēmumā

Līdzīgi kā Abrahama Maslova vajadzību piramīda piecos līmeņos atspoguļo cilvēka vajadzību hierarhiju, kas aktualizējas pakāpeniski viena pēc otras, tā arī uzņēmuma darbinieku motivāciju varētu nosacīti iedalīt piecos līmeņos, kur pirmais ir ar viszemāko iesaisti uzņēmuma dzīvē un attīstībā, bet piektais ir ar visaugstāko iesaisti.

 1. Līmenis – izdzīvošana

Darbinieki nav motivēti darboties uzņēmuma izaugsmē un viņus maz interesē uzņēmuma vērtības. Tas ir pats pirmais solis, lai iegūtu naudu sevis vai savas ģimenes uzturēšanai. Vieniem tā ir kāda konkrēta dzīves posma nepieciešamība, lai sakrātu naudu nākamajam pakāpienam, citiem atkal iestrēgšana ar tai sekojošu neapmierinātību. Tas ir pats nedrošākais līmenis ar lielu darbinieku rotāciju, nepatstāvīgu darba un līdz ar to arī finanšu līdzekļu nodrošinājumu.

Tipiskākie darbinieku izteicieni:

 • Es esmu šeit tikai naudas dēļ
 • Es atstāšu šo darba vietu pie pirmās izdevības
 • Es ienīstu savu darbu
 • Kad gan šī diena beigsies? Es nemitīgi skatos uz pulksteni

2. Līmenis – drošība

Darbiniekiem ir zems iesaistes līmenis uzņēmuma dzīvē. Šajā līmenī darbinieki izjūt vēlmi noturēties ilglaicīgi vienā pozīcijā, baidās tikt atlaisti vai paši kaut ko krasi mainīt. Tāpēc nepiedalās uzņēmuma dzīvē ar jaunām idejām, rodas zināma vēlme izdabāt vadītājam, ja pat viņa vadības stils nepatīk. Stabilitāte – tas ir biežākais arguments, ko darbinieks min, ja viņam jautā, kāpēc strādā šeit.

Tipiskākie darbinieku izteicieni:

 • Mani interesē virsstundas
 • Man ir diezgan daudz slimošanas dienu nekā vajadzētu
 • Es strādāju sliktos darba apstākļos
 • Es ienīstu savu tiešo vadītāju vai savu kolektīvu
 • Man nepatīk mans darbs, bet es ar to tieku galā
 • Es lasu darba sludinājumus

3.Līmenis – piederība

Tas ir pirmais līmenis, ar kuru var runāt par darbinieku daļēju iesaisti uzņēmuma dzīvē. Darbinieks sevi izjūt par kaut kā liela, nozīmīga un svarīga daļu. Darbiniekam svarīgs kolektīvs, korporatīvie pasākumi, vadības uzslavas un papildus bonusi – viss, kas apliecina piederību un viņa kā darbinieka vērtību.

Tipiskākie darbinieku izteicieni:

 • Es esmu daļa no šī uzņēmuma
 • Esmu lepns par šo zīmolu
 • Es gatavs darīt darbu ar pilnu atbildības sajūtu
 • Man te nav izaugsmes iespēju

4.Līmenis – svarīgums

Līdzīgi kā iepriekšējā, tā arī šajā līmenī darbinieks ir motivēts darboties tieši šajā konkrētajā uzņēmumā. Liels iesaistes līmenis. Turklāt šeit nāk klāt sevis apziņa, kā svarīgu un neatņemamu komandas locekli. Darbinieks izstrādā priekšlikumus, dalās ar idejām, nebaidās iesaistīties diskusijās, uzņemas realizēt atsevišķus projektus un sagaida paaugstinājumu amatā.

Tipiskākie darbinieku izteicieni:

 • Es esmu svarīgs darbinieks šī uzņēmuma biznesā
 • Es jūtos svarīgs komandas loceklis
 • Es esmu ļoti aizņemts
 • Man izdodas sasniegt labus rezultātus
 • Man ir ambīcijas
 • Es te strādāšu, kamēr jutīšu, ka sniedzu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā

5.Līmenis – pašrealizācija

Tas ir pats augstākais līmenis. Pētījumi rāda, ka tikai ap 15% darbinieku spējīgi to sasniegt. Cilvēks, kurš savā profesionālajā darbībā sasniedzis šo līmeni vairs negaida motivāciju vai novērtējumu no ārpuses, bet gan iedvesmo citus un palīdz tiem augt.

Tipiskākie izteicieni:

 • Kā es Tev varu palīdzēt?
 • Es palīdzu komandai izdarīt vislabāko
 • Es mīlu to, ko daru
 • Man ir lieli mērķi
 • Es realizēju savu sapni