8 iemaņas veiksmīgam darbiniekam mūsdienās

Mūsdienu darba vide pieprasa darbinieku spēju būt elastīgiem un attīstīt arvien jaunas prasmes, kas palīdzēs sasniegt uzņēmumu kopējo rezultātu. Piedāvājam apskatīt 8 prasmes, kas mūsdienu darbinieka ikdienā ir ļoti vērtīgs rīks.

1. Kritiskā domāšana

Laikā, kad informācijas apjoms, ko ikdienā apstrādājam ir milzīgs, attīstīta kritiskā domāšana ir ļoti nozīmīga prasme. Tas attiecas gan uz mediju ziņām, gan klientiem, gan sadarbības partneriem. Jebkāda informācija ko saņemat vai pieredze, ko gūstat un tā izvērtēšana sniedz Tev iespēju attīstīt savu kritisko domāšanu.

2. Līderība

Ne vienmēr Tev ir jābūt komandas vai darba grupas vadītājam, bet iniciatīvas izrādīšana - “šo izdarīšu es”, “to varu sagādāt es ”, “es varu to izdarīt kopā ar kolēģi no mārketinga departamenta”. Šāda drosmes izrādīšana un atbildības uzņemšanās bez īpaša uzaicinājuma noteikti tiks novērtēta no darba devēja puses.

3. Komunikācija

Ikdienā ar kolēģiem jāpārrunā neskaitāmi jautājumi un tas var radīt komunikācijas kļūdu risku. Ja kaut ko noklusēsi, vai domāsi, ka kolēģis pats sapratīs, ko ar savu rīcību esi domājis – vienmēr pārliecinies par to sarunājoties. Liela daļa uzņēmumu dzīvo laika deficītā, tāpēc dubultā izdarīts darbs nevienam par labu nenāks, lai no tā izvairītos – sarunājies. Attīstīt komunikācijas prasmes ļoti palīdz tīklošanas pasākumi (no angļu val. - networking).

4. Produktivitāte un atbildība

Lai arī komunikācija ir nozīmīga, tai jābūt mērķtiecīgai. Neviens darba devējs nepriecāsies par to, ka Tu daudz runā par to, kas un kā jādara, bet no tā liela daļa netiek realizēta. Tavus rezultātus vērtēs pēc padarītā un atbildības, ko spēj uzņemties par saviem pienākumiem. Tāpēc vienmēr darba vidē “runā par lietu”, nevis, ko un kā vajadzētu darīt, vai ko darīsiet ar kolēģiem ārpus biroja – to var pārrunāt brīvos brīžos ārpus darba laika.

5. Sadarbība

Darba ritms ir dinamisks un katrs ir aizņemts ar saviem pienākumiem, bet vienmēr domā par kopējo komandas darbu. Ja Tev ir iespējams palīdzēt kolēģim paveikt kādu darbu – dari to. Tāpat nebaidies lūgt palīdzību, ja Tev tāda darba pienākumu veikšanā ir nepieciešamība. Spēja darboties, kā komandai ir mūsdienu darba vidē ir ļoti spēcīga spēja.

6. Pielāgošanās spēja

Šķiet, ka mūsdienās tikai nelielā daļā uzņēmumu saglabājies standarta darba laiks, vai atbildības sfēras, kas netiek mainītas, pielāgotas. Daudzviet, arī ārštata darbiniekiem bieži nākas pielāgoties apstākļiem. Darbs no mājām, būšana darbā agri no rīta vai vēlu vakarā, kolēģa aizvietošana vai papildus pienākumu pieņemšana uz pagaidu laiku – tas ir stāsts par pielāgošanos. Elastība darba vidē jau šobrīd un nākotnē darbiniekos tiks ļoti augsti novērtēta.

7. Inovatīva domāšana

“Idejas un domas ārpus rāmjiem” - vairākkārt dzirdēts teiciens, kas šodien darba vidē ir zelta vērts. Spēja izdomāt ko jaunu, konkurentu neapzinātu pakalpojumu vai jaunumu piedāvāšana darbinieku labsajūtas veidošanai ir ļoti būtiska prasme. Mūsdienās darba tirgū un citviet šķiet, ka viss jau ir izdomāts, bet Tava inovatīvā ideja var atnest uzņēmumam lieliskus panākumus. Spēju radīt savas idejas palīdz attīstīt prāta vētras ar kolēģiem, ģimenes locekļiem vai draugiem.

8. Pieejamība

Daudzi savā ikdienā strādā multitaskinga režīmā – dara vairākas lietas vienlaicīgi. Arī darba laiks paredz, ka darbinieks nereti kādus zvanus, lai pierakstītos pie ārsta vai sarunātu citas personīgās lietas, tos veiks darba laikā. Bet mēs arī nevaram aizmirst, ka pienākumi tomēr ir pienākumi un brīdī, kad darbā paredzēta sapulce, kopīgi organizēts pasākums vai uz biroja galda “uzbūvēts darbu kalns”, privātas dabas jautājumus kārtot nevajadzētu un attiecīgi vajadzētu atrasties birojā. Protams, var rasties dažādas ārkārtas situācijas privātas dabas jautājumos un tad arī darba devējam vajadzētu būt saprotošam, taču, kad uzņēmuma komandai Tu esi vajadzīgs – Tev ir jābūt kopā ar savu komandu.