Personīgā zīmola nozīme

Kāds personīgo zīmolvirzību uztver kā prasmi manipulēt ar sabiedrisko domu, izmantojot mākslīgi uzburto veiksminieka tēlu (lietišķu izskatu, vieglu atvērtu komunikāciju, luksus mašīnu u.tml.). Citi atkal personīgo zīmolu saista ar personīgā „Es” izpausmēm. Taču, cik būtiski personīgā zīmola tapšanas procesā būt pašam, apspriedīsim turpmāk.

Personīgā zīmolvirzība, lai kā tas ciniski neizklausītos, ir savas vērtības vairošana. Ne vienmēr šai vērtībai ir jāizpaužas materiālās izteiksmē, tas var būt – statuss, atzīšana, popularitāte, cieņa u.tml. Tā ir dabiska cilvēka vēlme pēc labākā. Izvēloties pirkt vai kaut ko izmantot mēs uzticamies profesionāļiem vai kvalitatīvam produktam, tad kāpēc lai mēs neizvēlētos sev labāko darba tirgū?

Kvalitāte vs kvantitāte

Personīgā zīmola būtība ir parādīt vai pat kādam pierādīt personības vērtību ar viņam vien piemītošajiem talantiem, spējām, zināšanām, kvalitātēm, vērtību skalu vai uzskatiem. Taču tas nav haotisks personības īpašību vai kvalitāšu uzskaitījums, bet gan mērķtiecīgs konkrēto svarīgāko, konkurētspējīgāko, veiksmīgāko utt. akcentējums.

Pareiza personīgā zīmolvirzība balstīta kvalitātē, nevis kvantitātē. Vienkāršoti runājot, Tevis sabiedrībā nevajag būt par daudz. Iemācies dozēt savu klātesamību un izvēlēties, kur būt, kāpēc būt un kā sevi parādīt. Sabiedrībai Tevi jāpazīst tik daudz, cik Tu pats to esi atļāvis vai izlēmis – ne mazāk, ne vairāk.