Atsauksmes svarīgas Jūsu karjerai

Mūsdienās sadarbības partnera vai pakalpojumu sniedzēja izvēlē svarīgs kritērijs ir atsauksmes, kuras varam izlasīt mājaslapā, sociālo tīklu profilos un dažādās vērtēšanas interneta platformās. Tas pats attiecināms uz darba vidi, darba meklētāju un karjeras veidotāju. Personāla atlases un konsultāciju uzņēmums DarbaGuru skaidro, kāpēc svarīgi iegūt un telefoniski pārbaudīt atsauksmes par kandidāta darba kvalitāti un personiskajām īpašībām.

Mūsdienās sadarbības partnera vai pakalpojumu sniedzēja izvēlē svarīgs kritērijs ir atsauksmes, kuras varam izlasīt mājaslapā, sociālo tīklu profilos un dažādās vērtēšanas interneta platformās. Tas pats attiecināms uz darba vidi, darba meklētāju un karjeras veidotāju. Personāla atlases un konsultāciju uzņēmums DarbaGuru skaidro, kāpēc svarīgi iegūt un telefoniski pārbaudīt atsauksmes par kandidāta darba kvalitāti un personiskajām īpašībām.

Agrāk, piesakoties vakancei e-pastā vai dodoties uz darba interviju, būtiska nozīme bija rakstiskām atsauksmēm no iepriekšējiem darba devējiem, bet viss mainās. Šobrīd galvenais uzsvars personāla atlases projektos tiek likts nevis uz atsauksmēm papīra formātā, bet gan uz kontakpersonām (tiešiem vadītājiem, bijušajiem darba devējiem), ar kuriem telefoniski sazināties un aprunāties. Tādā veidā jaunā darba vieta var iegūt par jums precīzāku informāciju, piezvanot norādītajai kontaktpersonai un iegūstot atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Esot kādas konkrētās darba vietas darbinieks, noskaidrojiet uzņēmuma politiku atsauksmju sniegšanā. Kad pārtraucat darba attiecības īpaši svarīgi ir palūgt vai vienoties ar vadītāju par to, ka viņa vārdu, uzvārdu, amatu un mobilā telefona numuru var norādīt savā CV vai pieteikumā uz vakanci, kā atsauksmes sniedzēju.

“Ļoti būtiski, ka darba pārrunu laikā Jūs varat minēt vienu vai vairākas kontaktpersonas, ar kurām sazināties un telefoniski noskaidrot informāciju par Jūsu iepriekšējo darba pieredzi un darba kvalitāti. Ja nevarat nosaukt nevienu atsauksmes sniedzēju, tas neliecina Jums par labu, kā arī būtiski samazina iespējas tikt izvēlētam darbam konkrētajā uzņēmumā. 90% gadījumu es nevirzu fināla intervijām kandidātus, kuri nav devuši iespēju aprunāties ar saviem bijušajiem tiešajiem vadītājiem, kolēģiem vai nozīmīgākajiem klientiem,” stāsta personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma vadītāja Inga Daliba.

Nesatraucieties, ja pirms vai pēc darba intervijas rekrutieris zvanīs uz jūsu iepriekšējām darba vietām, lai iegūtu informāciju par jums no bijušajiem darba devējiem vai kolēģiem. Personāla atlases speciālists vai rekrutieris sazinās tikai ar tiem cilvēkiem, kurus pats kandidāts min kā atsauksmes sniedzējus.

Norādot kontaktpersonu kā atsauksmes sniedzēju, nemelojiet. Arī drauga vai paziņas kontaktu norādīšana, lai par jums sniegtu pēc iespējas labākas atsauksmes, nav pareizi. Šāda rīcība var būtiski kaitēt reputācijai un personīgajam zīmolam, kā arī ietekmēt karjeru vairākus gadus uz priekšu. Personāla atlases speciālistiem un rekrutieriem ir prakse savstarpēji apmainīties ar informāciju.

Ir dažādi iemesli, kādēļ darbinieki pārtrauc darba attiecības kādā no uzņēmumiem, tomēr svarīgi ir saglabāt labas attiecības ar kolēģiem un darba devējiem. Īpaši tad, ja uz nākamo darba vietu kandidējat, piedaloties konkursā, kurā būtiska nozīme būs arī atsauksmēm par jums. Noteikti vismaz viens no darba kolēģiem taču varētu sniegt par jums pozitīvas atsauksmes, vai ne?

Tā kā mūsdienās būtiska nozīme personīgā zīmolvedībā ir arī sociālajiem tīkliem, izmantojiet LinkedIn profilu publisku rakstisko atsauksmju iegūšanai sadaļā recommendations. Arī tas var jums palīdzēt, lai nākamais darba devējs var iegūt pozitīvas atsauksmes par jūsu pieredzi un darba kvalitāti.