Kas ir Tavs zīmols?

Tavs zīmols nav darbs, ko Tu pašreiz dari, vai amata pozīcija, kuru Tu ieņem. Tās nav Tavas iemaņas vai darba pieredze, kaut arī tā ir gana svarīga karjeras veidošanas komponente. Tavs zīmols nav pat Tava reputācija, kas ir ļoti trausls jēdziens, jo atkarīga no tā, ko par Tevi (labu vai sliktu) runā vai raksta citi.

Tavs zīmols ir Tavu iedzimto dotumu (Tavas stiprās puses, Tavi talanti un spējas) un prāta brieduma kopsumma. Tas ir tas, kā Tu domā, kādi ir Tavi ikdienas paradumi, veids, kā smadzenes apstrādā informāciju, un veids, kā Tu izskaidro pārējiem savas idejas, mērķus un redzējumu. Tavs zīmols ir Tava un apkārtējas pasaules mijiedarbība, kā Tu redzi visu, kas Tev notiek apkārt, kā Tu reaģē uz neveiksmēm un izdošanos, kā uz rupjiem cilvēkiem un piedāvāto palīdzību.

Personīgā zīmolvirzība paredz šo iedzimto dotumu un prāta brieduma attīstīšanu.

Daži piemēri:

Ja esi ekspresīvs un ātras dabas cilvēks, tad apkārtējiem jāzina, ka tur, kur Tu būsi vai iesaistīsies, pulsēs nerimstoša enerģija un entuziasms.

Ja esi rezervēts un kluss cilvēks, tad apkārtējie sagaidīs, ka tad, kad Tu beidzot teiksi savu vārdu, tad tā būs satura pilna, lakoniska un vērtīga informācija.

Ja esi nosvērts un miermīlīgs cilvēks, tad apkārtējos raisīsi paļāvību, mieru un atvērtību atklātai sarunai.

Ja esi mērķtiecīgs un principu cilvēks, tad apkārtējie Tevī saskatīs spēcīgu pretinieku vai neaizvietojamu sabiedroto.

Ja esi analītiska prāta cilvēks, tad apkārtējie paļausies uz Taviem loģiskajiem spriedumiem un vienmēr meklēs Tevī situācijas izvērtētāju.