Kas ir DarbaGuru Academy?

Kas ir DarbaGuru Academy?

DarbaGuru akadēmija ir atvērta tiem, kuri ir ieinteresēti izveidot profesionālu un spēcīgu personīgo zīmolu. Kas savukārt būtiski palīdz sasniegt biznesa vai karjeras mērķus. Tas, ko “pērk” Tavs klients vai darba devējs, ir Tavs zīmols un tā uzticamība, ko tas radījis.

Personīgā zīmola attīstīšanas un pielietošanas prasmes mūsdienās kļūst arvien aktuālākas. Te runa ir gan par reālo, gan par interneta vidi (Google meklētāju, sociālajiem tīkliem, forumiem, mājaslapām). Atvērtība, elastīgums, kritiskā domāšana, radošums, komunikācijas un pašprezentācijas prasmes, sadarbība, emocionālā inteliģence – tās ir mūsdienu un tuvākās nākotnes darba tirgus izvirzītās prasības.

Uzreiz jāsaprot un jāatbrīvojas no maldiem, ka personīgais zīmols ir kaut kāds mākslīgi veidots tēls. Personīgais zīmols ir tikai tad efektīvs, ja balstīts nesamākslotā personībā un tās patiesā vēlmē radīt pievienoto vērtību apkārtējiem. Tas nav “Es, Es, Es” kults, bet gan redzamības un uzticamības iegūšana, pateicoties vērtībai, ko radām savai komandai, savam darba devējam vai biznesa partnerim.

Personīgā zīmolvedība nav sāncensība par augstāku pozīciju reitingā, skaļākiem virsrakstiem, vārda un uzvārda vai fotogrāfiju parādīšanās biežumu medijos vai sociālajos tīklos. Tā ir runa par kvalitāti, kas atspoguļojas panākumos profesionālajā un sabiedriskajā darbībā.

DarbaGuru akadēmija palīdz iziet šo savas personības šķautņu, talantu un unikalitātes apzināšanās ceļu. Formulēt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, izvirzīt šī brīža prioritātes un apzināties pieejamos resursus. Attīstīt iedzimtos dotumus, defektus pārvērst par efektiem un trenēt prasmes.

Saistītie raksti:

DarbaGuru Academy aug, attīstās un mainās
Noslēgusies DarbaGuru Academy pirmā sezona

Kontakti saziņai:

academy@darbaguru.lv 

Satieciet mūs arī Facebook un LinkedIn

Uzņēmuma rekvizīti:

SIA „Personīgās zīmolvedības akadēmija”
Reģ. Nr. 40203115514
Valentīna iela 16 k-3 - 33, Rīga, LV-1046
Konta Nr. LV84HABA0551044527519
Banka: Swedbank, HABALV22

Atpakaļ