Vai esi gatavs sarunai par karjeru ar savu vadītāju?

Vai esi gatavs sarunai par karjeru ar savu vadītāju?
Photo by Nanagyei, CC license

Lai saruna par Tavu karjeru uzņēmumā būtu produktīva, tai ir jāsagatavojas līdzīgi kā darba intervijai. Sarunas laikā būs atklāti jārunā par Taviem izaugsmes mērķiem, tāpēc pirms tikšanās pašam priekš sevis jānoformulē skaidras atbildes uz vairākiem jautājumiem.

Personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma DarbaGuru.lv speciālisti aicina pārdomāt sekojošus jautājumus:

Kāds ir Tavs personīgais pamatuzdevums vai misija?

Atbildei jāatklāj to, ko Tu ceri dzīvē sasniegt, mērķtiecīgi veidojot savu karjeru.

Kādas ir Tavas vērtības?

Atbildē jāiekļauj Tavas dzīves vadošās trīs līdz piecas vērtības. Ar to pārliecināsies, vai karjeras mērķi atbilst Tavām pašreizējām dzīves vērtībām. Piemēram, ja Tev svarīgs novatorisms, jauninājumi, tas ietekmēs Tavas karjeras izvēli un mērķu sasniegšanu. Vai Tavas vērtības saskan ar uzņēmuma formulētajām vērtībām?

Kas ir Tavi motivatori?

Vai Tevi saista strukturēts darbs vai arī elastīgi darba nosacījumi? Vai Tev dzīvē svarīgi izaicinājumi vai stabilitāte? Vai Tev pietiek ar labu finansiālo novērtējumu, vai arī Tev svarīgs gandarījums no sasniegtā, vai arī vadības un kolēģu uzslavas?

Kāds ir Tavs īstermiņa karjeras mērķis?

Kur Tu redzi sevi nākamajos 12 mēnešos? Ja vēlies būt jaunā, citā vai augstākā amatā, tad to vajadzētu atzīt un par to atklāti runāt. Ja vēlies palikt savā pašreizējā amatā, bet pelnīt vairāk, piemēram, uzņemtos papildus pienākumus, tad arī šo informāciju jāiekļauj atbildē.

Kādi ir Tavi ilgtermiņa karjeras mērķi?

Vai gribi palikt konkrētajā uzņēmumā, pielikt visas savas zināšanas, prasmes un talantus tā attīstībai, augt kopā ar uzņēmumu, kļūt par tā līdzīpašnieku, stratēģisko partneri? Bet varbūt Tu skaidri apzinies, ka pieci gadi ir maksimums, ko Tu gribētu veltīt vienai darba vietai? Varbūt Tev ir ambīcijas dibināt savu uzņēmumu?

Kādas ir Tavas stiprās puses?

Šī atbilde ir vērsta uz Tavām pašreizējām stiprajām pusēm, nevis kādreiz iegūstamajām vai attīstāmām. Tie ir būtiski argumenti, kurus jāprot pamatot ar reāli veiksmīgi paveiktajiem darbiem, sasniegtajiem rezultātiem, noslēgtajiem līgumiem vai pabeigtajiem projektiem.

Kādas ir Tavas attīstības jomas?

Ko Tev būtu nepieciešams attīstīt, uzlabot, pilnveidot sevī, lai veiksmīgi virzītos uz savu karjeras mērķi.

Ko Tu esi gatavs darīt tuvākā pusgada vai gada laikā karjeras labad?

Te nu neiztikt bez konkrēta rīcības plāna, kas, iespējams, ietekmēs vai pat būtiski mainīs Tavu patreizējo laika plānojumu, dažādos kontaktpersonu loku vai pat paredzēs dzīves vietas maiņu.

Raksts publicēts:
06.05.2015., LATVIJAS AVĪZE - http://www.la.lv/vai-esi-gatavs-sarunai-par-karjeru-ar-savu-vaditaju-8-jautajumi-pardomam/
10.05.2015., APOLLO - http://apollo.tvnet.lv/zinas/velies-karjeras-izaugsmi-astoni-idejas-sarunai-ar-vaditaju/691062

Atpakaļ