Personāla vadības kursi

Personāla vadības kursi

Aicinām apmeklēt personāla vadības kursus, kas sevī ietver personāla vadības, personāla atlases, darba tiesību, personāla lietvedības un darbinieku novērtēšanas, motivācijas un labbūtības jautājumus.

Kursu mērķis ir sniegt ne tikai detalizētu teorētisku ieskatu galvenajos jautājumos, bet arī iepazīstināt ar nozares aktualitātēm un praktiskiem piemēriem no personāla vadības struktūrvienības darba ikdienas uzņēmumā.

Kursi notiks no 01.10.2020. līdz 17.11.2020. personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma “DarbaGuru” telpās Mazajā Nometņu ielā 31, Rīgā.
Atrašanās vieta kartē un nokļūšanas iespējas - https://www.darbaguru.lv/lv/kontakti/ka-mus-atrast

Mērķauditorija: esošie un topošie personāla vadības, atlases vai apmācību speciālisti, biroja vadītāji, uzņēmumu, filiāļu vai departamentu vadītāji.

Tie ir 14 vakari jeb 56 akadēmiskās stundas, otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00-21.15.

Kursu tematiskie bloki un apakštēmas:

1. Personāla vadība
(2 nodarbības, 8 akadēmiskās stundas)

- Personāla vadība mūsdienu apstākļos, attīstības tendences.
- Personāla stratēģiskā vadība.
- Uzņēmuma vērtības, to izstrādes iespējas.

- Darba vides izmaiņas (elastīga pieeja darba laikam, attālināts darbs, nepilns darba laiks utml.).
- Paaudžu teorija, tās izmantošana personāla vadībā.
- Kompetences, to izmantošana personāla vadībā, kompetenču modeļa izstrādāšanas metodes, darbinieku kompetenču attīstīšanas iespējas.

2. Personāla atlase
(4 nodarbības, 16 akadēmiskās stundas)

- Personāla plānošana, atlase, rekrutēšana – metodes, problēmu risinājumu iespējas.
- Nepieciešamie dokumenti, situāciju analīze.

- Personāla atlases intervijas kā būtisks atlases instruments (t.sk., kompetenču intervijas), atlases interviju praktikums.

- Onboarding process.

- Sociālo tīklu izmantošana personāla atlasē.
- LinkedIn kā personāla atlases instruments (praktiskā izmantošana).
- Personāla vadītāja, speciālista personīgais zīmols un tā nozīme atlases procesā.
- Darba devēja tēla loma personāla piesaistē.
 
3. Darba tiesības
(2 nodarbības, 8 akadēmiskās stundas)

- Darba tiesības personāla vadības speciālistiem.
- Darba tiesību aktualitātes.

4. Personāla lietvedība
(2 nodarbības, 8 akadēmiskās stundas)


- Personāla dokumentu pārvaldības mūsdienīgi risinājumi.
- Dokumentu paraugi.

- Elektronisko risinājumu ieviešanas iespējas.

5. Darbinieku novērtēšana, motivācija un labbūtība
(4 nodarbības, 16 akadēmiskās stundas)

- Emocionālā inteliģence kā būtisks instruments personāla vadības procesos.
- Emocionālās inteliģences attīstīšanas iespējas organizācijā.
- Kas notiek organizācijās, kurās darbiniekiem/vadītājiem ir zems emocionālās inteliģences attīstības līmenis (piemēri, iespējamie risinājumi).
- Organizācijas attīstības virzieni.

- Darbinieku labizjūta (labklājība) (wellbeing), veselīga darba vide.
- Labklājīgas darba vides programmas izstrādes iespējas.
- Apzinātība darba vidē.

- Darbinieku novērtēšana kā motivācijas un attīstības instruments.
- Novērtēšanas veidi un metodes, process, mērķu izvirzīšana.

- Darbinieku motivēšana, atalgojuma sistēma.
- Darbinieku iesaiste kā būtisks personāla vadības instruments.
- Kopējā atalgojuma princips.
- Offboarding process.
- Aprūpētais darba uzteikums.

Kursu lektori:

Inese Sila
Mg. HR, sertificēts profesionālais koučs. Pieredze personāla vadītāja amatā no 1995.gada. Strādājusi gan valsts pārvaldē, gan privātā biznesa uzņēmumos kā personāla vadītāja, konsultante, kā arī lasa lekcijas personāla vadībā un koučingā Juridiskās koledžas studentiem Rīgā un Valmierā (kopš 2009. gada), BA Turība. Vada seminārus Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijā u.c. Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle. Sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) praktiķe. Personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma “DarbaGuru” personāla atlases projektu vadītāja.

Gundega Dambe
Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, vairāk nekā 20 gadu pieredze personāla vadībā, lektore RISEBA Personāla vadības maģistru studiju programmā, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, mag.paed. un mag.eng.

Inga Daliba

Personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma “DarbaGuru” un “Personīgā zīmola akadēmija” radītāja un vadītāja, rekrutiere, personīgās zīmolvedības konsultante, lektore, sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. BNI (Business Network International), IPTER (International Power Team of Executive Recruiters), LTRK (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera) biedrs.

Visa kursu maksa: 250 EUR
Vienas nodarbības maksa: 30 EUR (rakstīt privāti uz sigita@darbaguru.lv)

Maksā iekļauts:
- personāla vadības speciālistu kursi - 14 nodarbības (56 akadēmiskās stundas) profesionālu lektoru vadībā;
- mācību materiāli elektroniskā formātā;
- apliecība pēc visa 14 nodarbību kursa vai konkrēta viena tematiskā bloka beigšanas;
- kafijas pauzes.

Vietu skaits ierobežots, kas nodrošina darbu mazā (līdz 12 cilvēkiem) grupā, individuālu pieeju katram kursu dalībniekam ar iespēju uzdot papildu jautājumus nodarbību lektoriem.

Pieteikšanās kursiem – bezrindas.lv vai sigita@darbaguru.lv

Papildu jautājumi: +371 28 369 212 (Sigita)

DarbaGuru - profesionāls palīgs ceļā uz virsotni

Atpakaļ