Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju nestrādā apgūtajā profesijā

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju nestrādā apgūtajā profesijā
Photo by flizango_photos, CC license

59% Latvijas iedzīvotāju pašreizējās darba vietas specifika nav atbilstoša iepriekš iegūtajai izglītībai, savukārt 41% strādā nozarē, kura cieši saistīta ar iegūto izglītību.

69% aptaujāto ir apmierināti ar savas profesijas izvēli. Tāpat 91% respondentu uz jautājumu “Vai kādreiz esat domājuši par strādāšanu citā nozarē” atbildējuši apstiprinoši, savukārt 9% par darba vietas maiņu nav domājuši.

“Pētījuma dati liecina, ka vairums cilvēku nestrādā sfērā, ko iepriekš apguvuši mācību iestādē. Taču tas nav akmens izglītības sistēmas dārziņā, bet vairāk ekonomiskās krīzes radītās sekas, kad cilvēki bija spiesti pārkvalificēties. Patīkami, ka cilvēki domājot par darbības sfēras maiņu, neaprobežojas tikai ar lielāku atalgojumu, bet izvērtē arī potenciālās karjeras iespējas. Protams, ikvienam ir jāēd un jādzīvo, tāpēc finansiālais aspekts allaž tiks izvirzīts priekšplānā, tomēr tendence rāda, ka cilvēki, izvēloties darbu, ir kļuvuši tālredzīgāki,” stāsta Inga Daliba, speciālistu darba portāla menedžere.     

Jautājumā “Vai reālā situācija profesijā atbilst savulaik iegūtajām teorētiskajām zināšanām par šo jomu?” 50% respondentu atbildēja apstiprinoši, tomēr tāds pats skaits aptaujāto atbildēja negatīvi.

Aptaujātie visbiežāk (26%) mainījuši savu darba sfēru, jo saņēmuši neatbilstošu atalgojumu. 21% atzina, ka darba tirgū ir bijis maz pieejamu vakanču konkrētajā nozarē, 18% pašreizējā nozarē saskatīja lielākas karjeras izaugsmes iespējas, bet 9% respondentu, reāli uzsākot darbu, saprata, ka šāda nozares specifika nav domāta priekš viņiem.

Savukārt 73% Latvijas iedzīvotāju pieļauj domu, ka varētu atgriezties jomā, kas iepriekš apgūta izglītības iestādē, bet 27% ir apmierināti ar esošo situāciju un neko mainīt negrasās. Lielākā daļa aptaujāto (57%), kā galveno iemeslu, lai atgrieztos iepriekš apgūtajā profesijā, minēja lielāku atalgojumu., Nedaudz vairāk kā ceturto daļu aptaujāto jeb 27% atsākt strādāt savā specialitātē motivētu iespēja mainīt darba vidi, bet 10% to darītu labāku sociālo garantiju dēļ.

CV Market Latvia aptaujā piedalījās 900 interneta lietotāju, 71% sieviešu un 29% vīriešu vecumā no 18 – 65 gadiem. Vairākumam respondentu (61%) ir iegūta augstākā izglītība, 19% vidējā profesionālā un 12% iegūta vidējā izglītība.

Atpakaļ