Darbiniekiem ir svarīga veselības apdrošināšana un vadītāja atzinība

Darbiniekiem ir svarīga veselības apdrošināšana un vadītāja atzinība

Aprīlī un maija sākumā personāla atlases un konsultāciju uzņēmums DarbaGuru savā Facebook lapā aptaujāja sekotājus, lai noskaidrotu darbiniekiem nozīmīgāko papildus labumu mēnešalgai, motivējošos faktorus labāku sasniegumu gūšanā un būtiskāko jaunas darbavietas meklēšanā. Aptaujā noskaidrots, ka darbiniekiem ļoti nozīmīga ir veselības apdrošināšana, viņus spēj motivēt vadītāja atzinība, bet, izvēloties jaunu darbavietu, viņiem ir svarīgs motivējošs atalgojums un darba atrašanās vieta.

Piecas nedēļas laika posmā no 8. aprīļa līdz 13. maijam DarbaGuru savā Facebook lapā ielika kādu aptaujas jautājumu, lai uzzinātu sekotāju viedokli par to, kas viņus motivē darbā sasniegt labākus rezultātus, kuri papildus labumi mēnešalgai viņiem ir nozīmīgi un kam viņi vairāk pievērš uzmanību, izvēloties jaunu darbavietu. Katram jautājumam tika piedāvāti divi atbilžu varianti.

Jautājot Facebook lapas sekotājiem “Kuri no šiem papildus labumiem mēnešalgai Jums ir nozīmīgāki?” un piedāvājot divus atbilžu variantus, gandrīz visi (93%) atzina, ka viņiem nozīmīgāka ir veselības apdrošināšana, un tikai 7% no aptaujātajiem norādīja, ka viņiem ir svarīgāki kolektīvie darba pasākumi.

Uzdodot jautājumu “Kas Jūs vairāk motivē darbā palielināt produktivitāti un sasniegt labākus rezultātus?”, 45% atbildēja, ka viņus motivē vadītāja atzinība, tomēr 55% no aptaujātajiem daudz svarīgāk ir saņemt apbalvojumus un prēmijas. Kāda respondente sniedza arī komentāru pie šī aptaujas jautājuma, uzsverot: “Apbalvojumi un prēmijas ir tā pati vadības atzinība par labi padarītu darbu, tikai tā nav vienkārši mutiska pateicība, kas motivē vēl labāk.”

Papildinot šo jautājumu, uzdevām sekotājiem vēlreiz līdzīgu jautājumu “Kas Jūs vairāk motivētu darbā sasniegt labākus rezultātus?”, uz kuru 65% atbildēja, ka viņus vairāk motivētu apmaksāti kursi vai semināri, un tikai 35% no aptaujātajiem kā motivējošo faktoru atzīmēja apmaksātu brīvdienu.

Šie jautājumi bija par jau esošo darbu, bet, lai uzzinātu, kas Facebook lapas sekotājiem ir svarīgākais, izvēloties jaunu darbavietu, divas nedēļas pēc kārtas uzdevām šāda tipa jautājumus. Atbildot uz jautājumu “Izvēloties jaunu darbavietu, kam Jūs vairāk pievēršat uzmanību?”, 32% norādīja, ka viņiem ir svarīga uzņēmuma reputācija, bet 68% atzina, ka viņiem nozīmīgāks ir motivējošs atalgojums. Pēc nedēļas, uzdodot līdzīgu jautājumu “Kas Jums ir svarīgāks, izvēloties jaunu darbavietu?”, vairāk kā puse (61%) norādīja, ka viņiem ir svarīgāka darba atrašanās vieta, un tikai 39% izvēlējās kā atbildi darba grafiku.

Kopumā aptaujā piedalījās 182 DarbaGuru Facebook lapas sekotāji, no tiem 152 bija sievietes un 30 vīrieši. Aptaujas rezultāti liecina, ka darbiniekiem ir nozīmīga veselības apdrošināšana, un viņi labprāt izmantotu iespēju apmeklēt apmaksātus kursus vai seminārus. Rezultāti arī lieliski parāda, cik svarīga darbiniekiem ir vadītāja atzinība. Mutiski vai ar apbalvojumiem un prēmijām, bet atzinība tomēr ir spēcīgs vadītāja instruments, ko izmantot, lai motivētu savus darbiniekus gūt vēl labākus sasniegumus darbā. Ja darbinieki jutīsies novērtēti, viņiem nebūs jāmeklē jauna darbavieta. 

Atpakaļ