Darbā svarīgas izaugsmes iespējas un saprotošs vadītājs

Darbā svarīgas izaugsmes iespējas un saprotošs vadītājs
Free stock photo pexels.com

Personāla atlases un konsultācijas uzņēmums DarbaGuru martā aptaujāja sociālo tīklu lietotājus, lai noskaidrotu, kas viņiem darbā ir svarīgākais. Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākajai daļai svarīgākais darbā ir elastīgs darba laiks un saprotošs vadītājs, tomēr liela nozīme ir arī izaugsmes iespējām.

Trīs nedēļas laika posmā no 4. līdz 25. martam katru pirmdienu DarbaGuru savā Facebook lapā ielika vienu jautājumu “Kas Jums darbā ir svarīgākais?”. Vienas nedēļas garumā Facebook lietotājiem DarbaGuru lapā bija iespēja atbildēt uz šo jautājumu, izvēloties vienu no diviem piedāvātajiem variantiem. Pirmajā nedēļā starp pirmajiem diviem piedāvātajiem atbilžu variantiem (“izaugsmes iespējas” vai “atalgojums”) 56% atzina, ka viņiem svarīgākais darbā ir izaugsmes iespējas, bet  44% norādīja, ka viņiem tomēr svarīgāks ir atalgojums.

Uz nākamās nedēļas jautājumu, kurā bija iespējams izvēlēties atbildi starp tādiem variantiem kā “saprotošs vadītājs” vai “draudzīgi kolēģi”, 54% atzina, ka viņiem svarīgākais darbā ir saprotošs vadītājs, bet 46% tomēr svarīgāk ir draudzīgi kolēģi.

Trešajā nedēļā, uzdodot šo pašu jautājumu un piedāvājot tādus atbilžu variantus kā “elastīgs darba laiks” vai “darba vide”, 53% atbildēja, ka viņiem svarīgākais darbā ir elastīgs darba laiks, bet 47% svarīgāka tomēr ir darba vide.

Uz šo pašu jautājumu ar četriem atbilžu variantiem (izaugsmes iespējas, atalgojums, saprotošs vadītājs vai draudzīgi kolēģi) varēja atbildēt arī Twitter lietotāji, kas seko DarbaGuru lapai. Kā svarīgāko aptaujātie norādīja atbildi “saprotošs vadītājs” (40%). No šiem variantiem izvēloties vienu, 30% atbildēja, ka viņiem svarīgākais ir izaugsmes iespējas, un tikpat svarīgs ir atalgojums (30%). Neviens no aptaujātajiem respondentiem nenorādīja kā svarīgāko draudzīgus kolēģus.

Kopumā aptaujā piedalījās 128 DarbaGuru sociālo kontu sekotāji, no tiem 98 bija sievietes un 30 vīrieši.

Elastīgs darba laiks šobrīd tiek uzskatīts par vienu no darba tirgus tendencēm, un vairāki eksperti ir atzinuši, ka cilvēki, kuriem ir iespēja strādāt attālināti un pašiem plānot savu darba laiku, retāk mēdz mainīt darba vietas, jo viņu ikdiena ir mazāk vienmuļa un viņiem ir iespēja sabalansēt laiku starp privāto dzīvi un darba lietām. Arī DarbaGuru aptaujas rezultāti apstiprina, ka darbiniekiem ir svarīgs elastīgs darba laiks. Un, ja uzņēmumam ir saprotošs vadītājs, kas arī ir ļoti svarīgi, tad viņš, iespējams, pieņems darbinieka vēlmi vai vajadzību pēc elastīga darba laika.

Lielai daļai cilvēkiem ir vēlme un nepieciešamība attīstīties, justies novērtētiem, un ir saprotams, ka daudziem darbā ir svarīgas izaugsmes iespējas. Bieži vien darbinieki aiziet no uzņēmuma tikai tādēļ, ka nav redzējuši iespēju gūt izaugsmi un pilnveidoties šajā darbā. Ir vērts uzņēmumiem vairāk pievērst uzmanību darbinieku iespējām izglītoties, ne tikai pilnvērtīgi strādāt un atpūsties.

Atpakaļ