Kāpēc nevar atrast darbu?

Kāpēc nevar atrast darbu?
Photo by kenteegardin, CC license

Tev ir sastādīts CV, ievietots populārākajās Latvijas darba meklētāju CV datu bāzēs, turklāt Tev ir visas Tavuprāt nepieciešamās zināšanas, iemaņas un pieredze, lai darba devējs būtu ieinteresēts Tevī kā potenciālā kandidātā uz vakanto vietu. Taču … nu, jau pus gads ir apkārt, bet Tu joprojām esi bez darba. Kas tam varētu būt par iemesliem?

1.Darba meklēšana netiek uzskatīta par darbu

Daži cilvēki baidās vai nevēlas ieguldīt pārāk daudz resursu darba meklēšanas procesā, uzskatot, ka viss atrisināsies pats no sevis. Jo vairāk pieliksi pūles atbilstošas vakances meklēšanai, individualizētas motivācijas vēstules sastādīšanai, informācijas ievākšanai par uzņēmumu - potenciālo darba devēju, vairāk kandidēsi un iesi uz darba intervijām, jo ātrāk darba meklēšanas process virzīsies uz priekšu.

2.Pietrūkst reālistiska priekšstata par savu kompetenču darba tirgus cenu

Esi informēts par algu līmeņiem savas nozares speciālistu vidū. Turklāt paļaujies uz pētījumiem, algu kalkulatoriem, kas balstīti uz informācijas apkopošanu, nevis uz informāciju pēc principa „viena tante teica”. Turklāt derētu arī izvērtēt, cik augstas vai zemas ir Tavas finansiālās ambīcijas, balstoties uz tā brīža ekonomisko situāciju valstī. Kā arī atbildi sev uz jautājumu, kuras būtu tās Tavas īpašās prasmes vai kompetences, par kurām darba devējam Tev būtu jāmaksā vairāk nekā citiem šīs nozares pārstāvjiem?

3.Tiek ignorēts stress vai nomāktais emocionālais stāvoklis, kad darba meklēšana ieilgst

Ja ignorē savu emocionālo stāvokli, Tevī pamazām rodas bailes no atteikumiem, un tas arvien vairāk un vairāk ietekmē, traucē darba meklēšanas procesu. Daudzi jauc arī kvantitāti ar kvalitāti, ja pieteikumi tiek sūtīti, neizvērtējot vakances atbilstību sev vai tieši otrādi, ignorējot darba sludinājumā minētās prasības, tad atteikumi ir neizbēgami. Ja ir nepieciešams, tad darba meklēšanas laikā, nav jābaidās vērsties pēc palīdzības, apmeklēt speciālistu konsultācijas, terapiju, kvalifikācijas celšanas kursus u.tml.

4.Nesagatavošanās darba intervijai

Daži kandidāti jūtas nobijušies vai tieši otrādi izturas bravūrīgi darba intervijas laikā, jo vienkārši nav tai sagatavojušies. Bieži vien tiek ignorēti padomi par uzņēmuma iepazīšanu pirms nākšanas uz tikšanos, par sevis prezentēšanas treniņiem spoguļa vai draugu priekšā, par iepazīšanos ar informāciju par iespējamiem interviju veidiem, populārākajiem jautājumiem u.tml.

5.Sevis prezentēšanas prasmju trūkums

Būtībā darba intervijas laikā kandidātam jāuzvedas kā augstas klases pārdevējam, kurš spēj prezentēt intervētājam savas zināšanas, prasmes, iemaņas, pieredzi, kvalitātes, lai tas būtu gatavs „pirkt” kandidatūru. Šīs prasmes var iegūt tikai trenējoties un vērojot labus prezentētājus.

6.Negatīvas informācijas, sliktu atsauksmju izplatīšana par esošo vai bijušo darba devēju

Pat ja ar esošo vai bijušo darba devēju bijušas zināmas nesaskaņas, izvairies asi kritizēt vai noniecināt. Darba intervijā tiek vērtēta arī tāda kandidāta īpašība kā lojalitāte. Neviļus rodas jautājums - ja Tu nebiji pietiekami lojāls pret bijušo uzņēmumu, kāpēc lai Tu būtu tāds tagad.

Atpakaļ