Semināru cikls: kā izveidot veiksmīgu un profesionālu personīgo zīmolu. Facebook. LinkedIn. Networking

Semināru cikls: kā izveidot veiksmīgu un profesionālu personīgo zīmolu. Facebook. LinkedIn. Networking

Mūsdienās personīgā zīmola jēdzienu bieži saista ar interneta vidi un to informāciju, kādu darba devējs vai sadarbības partneris par konkrēto cilvēku var atrast, piemēram, Google meklētājā vai sociālajos tīklos.

Personīgā zīmolvedība (personal branding) ir mērķtiecīga sava tēla veidošana, līdzīgi kā uzņēmumi izstrādā un popularizē savu tēlu, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk sadarbības partneru un klientu. Personīgais zīmols ir mūsdienu nepieciešamība gandrīz visiem: gan tiem, kuri darbojas pakalpojumu jomā, gan arī citiem uzņēmējiem un ārštata speciālistiem. Personīgā zīmolvedība noder ikvienam, kurš vēlas kontrolēt un ietekmēt savu dzīvi, statusu un labklājību.

Sekmīga komunikācija uzņēmējdarbībā ir izšķiroša. Valoda palīdz sazināties, mācīties, nodot informāciju, paust jūtas un emocijas, veidot mūsu identitāti un personīgo zīmolu, kā arī pārvarēt kultūras barjeras. Tā liecina par mūsu izglītību, erudīciju un zināšanām, pieredzi, emocionālo inteliģenci un empātiju, saziņas un analītiskajām prasmēm, kā arī lietišķās etiķetes un ētikas normu pārzināšanu. Mūsu korporatīvā komunikācija (e-pasti, reklāmas, sociālie tīkli, vēstules, preses ziņas, uzstāšanās publiski) ļoti daudz pasaka par uzņēmuma kultūru, profesionalitāti, kompetencēm, kvalitāti, klientu apkalpošanu un attieksmi pret darbiniekiem.

Pētījumi liecina, ka organizācijām, kas spēj komunicēt par savu stratēģiju un skaidrot mērķus skaidri un precīzi, ir daudz lielākas iespējas sasniegt augstāku rentabilitāti un darba efektivitāti.Uzlabojot valodas prasmes un papildinot vārdu krājumu, kļūstam zinošāki, inteliģentāki, spējam labāk formulēt domu un argumentēt viedokli.

21.04.2017. Kā izveidot profesionālu un veiksmīgu personīgo zīmolu Facebook

Semināra galvenie temati:

 • personīgais zīmols un tā izveides pamatelementi;          
 • personīgais zīmols un e-reputācija;          
 • Facebook iespējas uzņēmējdarbībai un karjerai;          
 • ideālā Facebook  ieraksta izveide;     
 • iedarbīga un bagāta valoda Facebook ierakstos;     
 • domas formulēšana un ieraksta garums;          
 • ieteikumi pareizai un saprotamai saziņai latviešu valodā.

24.05.2017. Kā izveidot profesionālu un veiksmīgu personīgo zīmolu LinkedIn

Semināra galvenie temati:

 • komunikācijas mērķa formulēšana;
 • profesionāla LinkedIn profila izveide – vajadzīgā un liekā informācija tajā;
 • biežāk pieļautās kontaktu veidošanas kļūdas;
 • pašprezentācijas iespējas;
 • profesionāla un efektīva valoda LinkedIn ierakstos;
 • ieteikumi pareizai un saprotamai saziņai latviešu un angļu valodā.

13.06.2017. Kā izveidot profesionālu un veiksmīgu personīgo zīmolu tīklošanā (networking)

Semināra galvenie temati:

 • gatavošanās tīklošanas pasākumam;
 • ieteikumi sekmīgai tīklošanai;
 • darbības pēc tīklošanas pasākuma;
 • pirmā iespaida radīšana, izmantojot valodu;
 • publiskās runas ieteikumi pašprezentācijas izveidei.

Semināru norises vieta: viesnīca “Neiburgs”, konferenču zāle “Amarillis” (Vecrīgā, Jaunielā 25/27)

Laiks: 14.00-17.00

Informācija par lektorēm:

Inga Daliba

Profesionālās izaugsmes konsultante, rekrutiere, personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma “DarbaGuru” vadītāja, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) un “Business Network International” (BNI) biedre. Vairāk nekā desmit gadus aktīvi darbojas personāla piesaistes un novērtēšanas jomā. Grāmatas “Personāla atlases mārketings: kā rekrutēt veiksmīgāk. Facebook, LinkedIn un tīklošanas izmantošana kandidātu uzrunāšanai” autore.

Aiga Veckalne

Aiga jau kopš bērnības ir aizrāvusies ar valodu un rakstīto vārdu. Studējot baltu filoloģiju Latvijas Universitātē, viņa devās papildināt valodniecības zināšanas Čehijā, kur saņēma uzaicinājumu veidot tulkošanas uzņēmuma “Skrivanek” filiāli Baltijā. Uzņēmumam gūstot panākumus, ilgus gadus Aiga vadīja un attīstīja uzņēmuma filiāles arī citās valstīs. Aigas daudzpusīgā pieredze gan valodniecībā un tulkošanā, gan starptautiskajā uzņēmējdarbībā ļauj izprast auditorijas vajadzības un sniegt efektīvas un noderīgas konsultācijas.

Semināru dalības maksa:

Semināru cikla iegāde (atcelšanas vai neierašanās gadījumā summa netiek atdota) līdz 3. aprīlim 50 eiro +PVN

Viena semināra (Facebook) iegāde līdz 20. aprīlim 60 eiro +PVN (agrās rezervēšanas cena līdz 1. aprīlim 45 eiro + PVN)

Viena semināra (LinkedIn) iegāde līdz 23. maijam 60 eiro + PVN (agrās rezervēšanas cena līdz 13. maijam 45 eiro + PVN)

Viena semināra (Networking) līdz 12. jūnijam 60 eiro + PVN (agrās rezervēšanas cena līdz 3. jūnijam 45 eiro + PVN)

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), BNI Latvia un Lielbritānijas Tirdzniecības kameras (BritCham) biedriem 25% atlaide, viena semināra cena 45 eiro + PVN.

Vietu skaits ierobežots. Maksimālais dalībnieku skaits vienā seminārā - 50.

Reģistrācijas anketa: https://goo.gl/2Lvu27

Semināru cikla dalībnieku atsauksmes:

Ļoti labi strukturēts un pārdomāts lekciju saturs, kas piedāvā gan teorētisku bāzi, gan praktiskus piemērus. Šo semināru laikā vēlreiz nostiprināju savas zināšanas par Facebook un Linkedin un pat beidzot saņēmos mazliet “atsvaidzināt” arī savu privāto Linkedin profilu. Īpaši interesanta šķita pēdējā lekcija par tīklošanas jēgu un iespējām Latvijā. Principā atklāju sev ko pavisam jaunu un ceru, ka drīzumā varēšu pārbaudīt mācībās iegūto teorijas bāzi praksē, prezentējot sevi kādā no tīklošanas pasākumiem.

Laura Lāce, PharmaNet projektu vadītāja          

Atpakaļ