Lielākā daļa Latvijas uzņēmumu izmanto sociālos tīklus jaunu darbinieku meklēšanai

Lielākā daļa Latvijas uzņēmumu izmanto sociālos tīklus jaunu darbinieku meklēšanai

Personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma DarbaGuru veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijas uzņēmumi darbinieku piesaistei aktīvi izmanto dažādus sociālos tīklus, taču lielākoties tiek lietotas tikai bezmaksas pieejamās iespējas - ieraksti ziņu plūsmā vai dalīšanās ar saitēm uzņēmuma profilā.

283 uzņēmumi jeb 63 % no aptaujātajiem šobrīd izmanto sociālos tīklus arī jaunu darbinieku meklēšanai un uzrunāšanai. Populārākie sociālie tīkli šim mērķim ir Facebook un LinkedIn, kur 54,9 % izvieto vakances ieraksta (post) veidā uzņēmuma sociālā tīkla profilā, 41,2 % veic mērķtiecīgu konkrētā kandidāta uzrunāšanu, sūtot personīgu ziņu, 31,4% darba sludinājumu publicē sponsorētas reklāmas veidā, 9,8 % uzņēmumiem ir savi karjeras centri - nišas lapas sociālajā tīklā; bet 5,9 % veido un izvieto videoklipus vai animācijas ar informāciju par vakanci. Savukārt neviens no aptaujātajiem uzņēmumiem neizmanto interaktīvās spēles kandidātu piesaistīšanai.

“Aptauja tika veikta ar mērķi noskaidrot, cik aktīvi Latvijas uzņēmumi izmanto sociālos tīklus un ar kādām problēmām saskaras meklējot sev darbiniekus. Apkopojot aptaujas rezultātus, noskaidrojās interesants fakts, ka lielākā daļa jeb 60,8 % aptaujāto uzņēmumu būtu gatavi atteikties no CV kā no neatņemamas sastāvdaļas atlases procesā, ja to aizstāj pilnvērtīgs kandidāta profils interneta vidē,” komentē personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma DarbaGuru vadītāja Inga Daliba.

Paaudžu atšķirības ir viens no tiem aspektiem darba organizācijā un personāla vadībā, ar kuru saskaras vairākums Latvijas uzņēmumu. 35,3 % uzņēmumos vērojamas ļoti izteiktas atšķirības darba uztverē, disciplīnā, kvalitātē starp darbinieku paaudzēm, savukārt 51 % uzņēmumu ir atšķirības starp darbinieku paaudzēm, bet maz izteiktas. 9,8 % aptaujāto uzņēmumu kolektīvos strādā visi vienas un tās pašas paaudzes darbinieki, un tikai 3,9 % uzņēmumu pārstāvju uzskata, ka atšķirību starp paaudzēm viņu uzņēmumos nav.

Darba vietās mainās paaudzes, tiek radītas jaunas tehnoloģijas, jauni datu apkopošanas, apmaiņas, atspoguļošanas rīki, jauni komunikācijas kanāli un veidi, kā veiksmīgāk komunicēt. Līdz ar to mainās arī veids kā tiek meklēti un uzrunāti kandidāti aktuālajām vakancēm uzņēmumā, kā arī mainās veids kā potenciālie darbinieki atrod darba piedāvājumus un kandidē uz tiem.

Par DarbaGuru aptauju

Aptauja tika veikta www.darbaguru.lv, sociālajos tīklos LinkedIn un Facebook, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) un organizācijas Business Network International (BNI) biedru vidū laika posmā no 2016.gada 25.jūlija līdz 25.oktobrim. Tajā piedalījās 451 respondents no dažādu nozaru uzņēmumiem.

No tiem 23,5 % ir mikrouzņēmumi (1-5 darbinieki), 33,3 % mazie uzņēmumi (6-50 darbiniekiem), 40,6 % vidējie uzņēmumi (51-250 darbinieki) un 2,5 % lielie (virs 250 darbinieku). Respondentu sadalījums pēc nodarbošanās – 13,7 % uzņēmēji, 35,5 % vadītāji, 29,4 % personāla vadītāji, atlases speciālisti un rekrutieri, 21,6 % citu amatu pārstāvji.

Atpakaļ