Labklājīga un veselīga darba vide (labbūtības online kursi)

Labklājīga un veselīga darba vide (labbūtības online kursi)

Cilvēkresursu vadībā ienācis jauns jēdziens – labbūtība (labklājība, labjūtība, labizjūta) (wellbeing, wellfare, hapiness at work), saistot šo jēdzienu ar personību, darba vidi, motivāciju, iesaisti. Runājot par labbūtību, mēs runājam par darba vides kvalitāti, par cilvēka veselību darbavietā, par personīgās un darba dzīves līdzsvaru, un citiem aspektiem. Un no tā ir atkarīgs, cik labi cilvēks jūtas savā darbavietā, cik augsta būs viņa darba efektivitāte.

Kursu mērķauditorija – visu līmeņu vadītāji, personāla vadītāji un personāla speciālisti, jebkurš interesents par labbūtības tēmu.

Kursu mērķis – veidot izpratni par labbūtības jēdzienu, par veidiem, kā izstrādāt labbūtības programmu organizācijā, kā arī par priekšnosacījumiem, kas veicina labbūtību darba vidē.

Kursu programma:

07.11.

1. Labbūtības jēdziens un tā dimensijas – fiziskā veselība, darba vide, sociālā, mentālā, emocionālā, finanšu, digitālā, profesionālā labbūtība. Neirozinātne un labbūtība.
2. Organizācijas kultūras nozīme labbūtības veicināšanā, darbinieku iesaistes nozīme.

14.11.

3. Mentālā un emocionālā labbūtība – priekšnosacījumi dimensijas attīstībai un ieviešanai organizācijā.

21.11.

4. Fiansiālā labbūtība – tas nebūt nav par algu paaugstināšanu un prēmiju izmaksāšanu.

28.11.

5. Labbūtība darba vidē un personīgajā dzīvē – kas kopīgs un kas atšķirīgs.
6. Praktiskas metodes labbūtības ieviešanā, veicināšanā, attīstībā.
7. Kas traucē realizēt labbūtības aktivitātes organizācijā?

Šajās nodarbībās izskatīsim jautājumu teorētiskos aspektus, kurus papildinās praktiski piemēri, diskusijas, darbs grupās praktisko iemaņu apgūšanai.

Kursi plānoti 4 vakarus (reizi nedēļā - pirmdienās, kopā 4 nedēļas) plkst. 18.00-21.15 ZOOM tiešsaistē. Noslēguma nodarbība notiks klātienē, ja epidemioloģiskā situācija to ļaus.

Kopā 16 akadēmiskās stundas. Dalībniekiem pēc kursu noklausīšanās izsniedz apliecību.

Visa kursu maksa: 145 EUR
Vienas nodarbības maksa (ja pērk atsevišķi): 49 EUR

Kursus vada – Inese Sila, Mg, HR, sertificēts profesionālais koučs, sertificēta GENOS emocionālās inteliģences testa  un labbūtības praktiķe. Vairāk kā 20 gadus pieredze personāla vadībā. Lasa lekcijas, vada seminārus, treniņus par personāla vadības tēmām, emocionālo inteliģenci, labbūtību, personīgās izaugsmes jautājumiem, emocionālo inteliģenci, laika menedžmentu.

Vietu skaits ierobežots, kas nodrošina darbu mazā grupā, individuālu pieeju katram kursu dalībniekam ar iespēju uzdot papildu jautājumus nodarbību lektorei.

Pieteikšanās kursiem – bezrindas.lv vai sigita@darbaguru.lv

Papildu jautājumi: +371 28 369 212 (Sigita)

 

DarbaGuru - profesionāls palīgs ceļā uz virsotni

Atpakaļ