Mentoringa programma “Apgūsti darba meklēšanas prasmes”

Mentoringa programma “Apgūsti darba meklēšanas prasmes”

Aicinām apmeklēt darba meklēšanas prasmju mentoringa programmu, kas sevī ietver atbildes uz jautājumiem: Kādas ir visbiežākās darba meklēšanas grūtības? Kur un kā meklēt vakances? Kā saprast, vai esošās pieredzes pietiek vēlamā darba iegūšanai? Kā saprast, vai manas darba vēlmes atbilst tirgus situācijai? Kā sastādīt CV? Kādus jautājumus man visticamāk uzdos intervijā un kas man būtu jāpajautā?

Mentoringa programmas mērķis ir sagatavot dalībniekus darba meklēšanas procesam: informēt par tā svarīgiem aspektiem, iedot praktiskos piemērus, rīkus un uzdevumus nepieciešamo prasmju apgūšanai, kā arī sniegt emocionālo atbalstu meklēšanas iemaņu stiprināšanas posmā.

Mentoringa programma notiks no 2022. gada 12. maija līdz 31. maijam Zoom.us platformā. Reģistrētiem dalībniekiem dienu iepriekš tiks nosūtīta saite, lai var pieslēgties nodarbībai.

Mērķauditorija: esošie un topošie darba meklētāji, sākot ar tikko vidusskolu beigušiem jauniešiem līdz pat rūdītiem speciālistiem, kas vēlas apgūt darba meklēšanas prasmes, lai atrastu vai nomainītu darbavietu, pārkvalificētos vai virzītos uz nākamo karjeras attīstības soli.

Tās ir 6 praktiskās tiešsaistes nodarbības jeb 12 akadēmiskās stundas, otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00-20.30, + 3 praktiskie mājasdarbi.

Mentoringa programmas tematiskie bloki un apakštēmas:

1. nodarbība 12. maijā - Kādas ir visbiežākās darba meklēšanas grūtības?

Darba vēlmju formulējums un darba meklēšanas prasmju stiprināšanas fokuss.

2. nodarbība 17. maijā - Kur un kā meklēt vakances?

Vakanču meklēšanas virzieni un pratiskā vēlamo sludinājumu meklēšana.

3. nodarbība 19. maijā - Kā saprast, vai esošās pieredzes pietiek vēlamā darba iegūšanai? Kā saprast, vai manas darba vēlmes atbilst tirgus situācijai?

Atrasto vakanču atbilstības analīze.

4. nodarbība 24. maijā - Kā sastādīt CV?

CV korekcija vai sastādīšana.

5. nodarbība 26. maijā - Kādus jautājumus man visticamāk uzdos intervijā un kas man būtu jāpajautā?

Sagatavošanās darba intervijai.

6. nodarbība 31. maijā - Atgriezeniskās saites sesija
Mentoringa programmas noslēgums, rezultātu konstatēšana un nākamo soļu iezīmēšana.

 

Mentoringa programmas lektore:

Lilita Alute - IT rekrutiere un personāla piesaistes projektu vadītāja ar vairāk kā trīs gadu darba pieredzi pašnodarbinātās personas statusā personāla atlases un konsultāciju uzņēmumā "DarbaGuru".

Ir bijusi pieredze dažādos amatos no uzņēmuma vadības asistēšanas līdz pirmspārdošanas speciālista. Lielāko darba daļu veltījusi kandidātu atlasei IT nozares vakancēm. Strādā ar vecākā, vidējā un jaunākā līmeņa programmētāju un IT speciālistu atlasi (front-end, back-end, full-stack izstrādātāji, sistēmu administratori). Strādājusi pie tādu tehnoloģiju projektiem kā: JavaScript, PHP, Java, C#, ERP, SAP, Salesforce.

Papildus ir piedalījusies Ventspils Augsto Tehnoloģiju Parks (VATP) nodibinājuma ierosinātā divu gadu ilgā pārkvalifikācijas projektā “Pilsētu inovatīvās darbības”. Projekta ietvaros veica personāla atlases speciālista darbu tehniskām vakancēm gan IT, gan mašīnbūves nozarē.

2020. gadā Latvijas Universitātē ir iegūts Sociālo ziņātņu bakalaura grāds psiholoģijā, kura ietvaros noslēguma darbā pētīja “Personāla atlases speciālista personības iezīmju un kontroles lokusa saistību ar kandidātu uzrunāšanas veidiem” reālajā Latvijas darba tirgus situācijā.

Nākotnē redz sevi IT rekrutēšanas un karjeras plānošanas eksperta lomās.

 

Visa mentoringa programmas maksa: 150 EUR jeb 25 EUR par nodarbību
Vienas nodarbības maksa: 30 EUR, ja maksā atsevišķi par katru nodarbību
(rakstīt privāti uz sigita@darbaguru.lv)

Maksā iekļauts:

- mentoringa programmas 6 nodarbības (12 akadēmiskās stundas) profesionālā lektora vadībā;

- 3 praktiskie mājasdarbi;

- mācību materiāli elektroniskā formātā;

- apliecība pēc visas 6 nodarbību mentoringa programmas beigšanas.
 

Vietu skaits ierobežots, kas nodrošina darbu mazā grupā līdz 7 dalībniekiem, individuālu pieeju katram kursu dalībniekam ar iespēju uzdot papildu jautājumus nodarbību lektoram.

Pieteikšanās – bezrindas.lv vai sigita@darbaguru.lv

Papildu jautājumi: +371 28 369 212 (Sigita)


Bonuss mentoringa programmas dalībniekiem: visiem darba meklēšanas prasmju mentoringa programmas apmeklētājiem 2 mēnešus no programmas sākuma datuma visi izdales materiāli un papildu literatūra būs pieejama DarbaGuru Facebook slēgtajā grupā, kurai pirms pirmās nodarbības tiks nosūtīta piekļuve.

 

DarbaGuru - profesionāls palīgs ceļā uz virsotni

Atpakaļ