Personīgais zīmols darba tirgū

Valda arī uzskats, ka personīgā zīmolvirzība ir radusies globalizācijas rezultātā, kad cilvēki sāk palikt ciniskāki, vēsāki, pragmātiskāki. Mēs meklējam pareizos vai ietekmīgākos cilvēkus, kuri varētu palīdzēt karjeras izaugsmē vai kā citādi atbalstītu pašizaugsmē un atpazīstamībā. Bet tā ir virspusēja personīgās zīmolvirzības izpratne.

Cits viedoklis, personīgais zīmols palīdz izdzīvot un pielāgoties jaunajām tirgus prasībām, kur diezgan būtiski dominē virtuālā komunikācija, mērķtiecīga satura veidošana un piedāvāšana lietotājiem (piem., atkārtotais mārketings), kontaktu dibināšana un uzturēšana, koplietojot idejas, pārdomas, vērojumus. Mūsdienās strādāt visu mūžu vienā darba vietā, atrasties visu laiku vienā un tajā pašā darba telpā, komunicēt ar vieniem un tiem pašiem kolēģiem vai priekšniekiem gandrīz vai jau ir utopija. Tagad darba grupas tiek komplektētas konkrētu projektu realizācijai, pēc tam tās izklīst. Līgumdarbi, attālinātais darbs, darbinieks – uzņēmējs ir mūsdienu darba tirgus realitāte.

Darbinieki atrodas brīvā kustībā. Viņu panākumi un līdz ar to ienākumi ir veiksmīgi realizēti projekti. Darbinieka vērtība, viņa personīgais zīmols – veids, kā viņš sevi parādījis dotā projekta realizācijas gaitā, vai būtu ar viņu interesanti strādāt arī turpmāk, vai būtu lietderīgi un aktuāli piesaistīt viņu citam projektam, ieteikt, rekomendēt. Un te netiek vērtētas tikai prasmes vai zināšanas, bet darbinieka personība kopumā – cik patīkami ar viņu ikdienā komunicēt, cik daudz var paļauties, cik profesionāli viņš veiks uzticēto u.tml.

Kam nepieciešama personīgā zīmolvirzība?

Tā ir nepieciešama visiem, kas darbojas pakalpojumu sniegšanas sfērā – juristiem, ārstiem, pasniedzējiem, apdrošināšanas speciālistiem, brokeriem u.tml. Gandrīz dzīves nepieciešamība ir frīlanceriem, rakstniekiem, māksliniekiem, uzņēmējiem. Personīgā zīmolvirzība nepieciešama katram, kurš vēlas pats kontrolēt savu dzīvi – savus ienākumus, savu statusu, savu labklājību. To nosaka arī vēlme būt pašam, pašizteikties, pašrealizēties.