Strādāt savā sapņu darbā

Iespējams esi dzirdējis tādu teicienu – ja nerealizē savus sapņus, tad kāds cits Tevi algo, lai realizētu savējos. Vairākumā gadījumu sapņu darbs asociējas ar sava uzņēmuma dibināšanu vai kāda konkrēta projekta realizāciju, taču savu profesionālo piepildījumu iespējams gūt arī strādājot organizācijā, veicot savus pienākumus gan ar pienācīgu atbildība sajūtu, gan entuziasmu, gan vēlmi radoši darboties un ienest novitātes ikdienā.

Mūsdienās tiek diskutēts par klasiskās izglītības nozīmi un tās ietekmi uz personību. Tai tiek pat pārmesta stereotipiskās domāšanas attīstīšana, kas kavē radošās izpausmes un domāšanu ārpus rāmjiem, kas savukārt neļauj pilnībā nodoties savu sapņu realizēšanai. Darba devēji, izvēloties potenciālo kandidātu, uzmanību koncentrē uz praktiskām prasmēm un iemaņām, darba pieredzi, kā arī cilvēciskām kvalitātēm – komunikabilitāti, elastīgumu, lojalitāti, stresa noturīgumu u.tml.

Kā saprast, vai šis ir mans sapņu darbs?

Recepte ļoti vienkārša – apzinies savus motivātorus (motivation drives) un izpēti tos saistībā ar savu esošo darbu. Vai tas sniedz vajadzīgo motivāciju darboties?

Motivātori katram cilvēkam ir savi. Vienu motivē labs atalgojums, otru statuss, trešu sacensība un uzvara, citu atkal īpašuma apziņa. Ja kāds no galvenajiem motivātoriem nedarbojas, tad „nedarbojas” arī cilvēks.

Ko darīt, lai strādātu savu sapņu darbu?

Būt unikālam

Distancēšanās no vispārpieņemtām normām mūsdienu pasaulē ved pie panākumiem. Vai Tevi motivē panākumi? Ja, atbilde ir JĀ, tad nav vērts iet to pašu ceļu, ko daudzi Tavi vienaudži – skola, augstskola, algots darbs, valsts nodrošināta pensija. Ja Tavu zināšanu, pieredzes, prasmju un profesionālās intuīcijas ir pietiekami, tad jebkurš vecums vai laika posms der patstāvīgās darbības uzsākšanai.

Personīgā zīmolvirzība 

Galvenais esi Tu pats, neviens cits Tavā vietā neko nesasniegts, nedz ko mainīs. Ieguldi laika un naudas resursus sevis attīstīšanā – savā veselībā, savā izglītībā, savā tēlā. Kā gribi, lai Tevi uztver citi? Kas Tu būsi viņiem un kas viņi būs Tev? Kā Tu izskatīsies un jutīsies, kad Tev būs 25, 35, 75 gadi?

Būt līderim

Vadītājus ieceļ, bet līderi izvirzās paši. Radi savu sapni, iedvesmo citus cilvēkus uz tā īstenošanu un esi pamats un reizē jums, kas gan palīdz atsperties, gan apvieno un sargā.