DarbaGuru Academy lektore - Aiga Veckalne

DarbaGuru Academy lektore - Aiga Veckalne

Aiga ir valodas eksperte un pasniedzēja ar lielu pieredzi valodas un tulkošanas nozarē. Viņa vairāk nekā desmit gadus ir vadījusi Latvijas lielāko valodu uzņēmumu «Skrivanek Baltic». Aiga šobrīd vada lekcijas un individuālas konsultācijas par skaistu, iedarbīgu un pareizu latviešu valodas lietojumu, kas ir neatņemama spēcīga personīgā zīmola sastāvdaļa.

Aiga par sevi:

"Cik sevi atceros, esmu bijusi saistīta ar vārdu un valodu. Maza būdama, daudz lasīju un biju īsts grāmattārps. Vēlāk sāku rakstīt “Rīgas Apriņķa Avīzei”, pēc tam tapa grāmata par Inčukalnu. Nav brīnums, ka studēju tieši Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē. Ar lasīšanu, rakstīšanu un runāšanu varēju izpausties, arī gandrīz 15 gadu vadot valodu pakalpojumu uzņēmumu “Skrivanek Baltic”. Emu ieguvusi uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā. Šobrīd studēju valodniecības doktorantūrā.

Ikdienā vadu seminārus un mācības par lietišķo saraksti, valodas nozīmi personīgā zīmola izveidē, pareizu un iedarbīgu valodu, elektroniskā pasta etiķeti, lietišķās latviešu valodas praksi saziņā.

Uzskatu, ka valoda ir mūsu vizītkarte un mūsdienu digitālajā pasaulē rakstītais teksts bieži vien rada pirmo un vienīgo iespaidu par mums. Uzlabojot valodas prasmes un papildinot vārdu krājumu, spējam labāk formulēt domu, argumentēt viedokli, risināt sarežģītas situācijas un improvizēt, kļūstam zinošāki un inteliģentāki.

Latviešu valoda ir manas saknes, mana aizraušanās un mana profesija. Esmu gandarīta, ja varu konsultēt par tās lietojumu, palīdzēt izveidot skaistu tekstu vai iztulkot ko interesantu. Mans darbs norit vārdu pasaulē, un ar vārdu, Jāni Peteru citējot, “var dibināt pili un pierunāt tumsu, lai spīd”.

Klientu atsauksmes:

"A/S “Latvijas valsts meži” sadarbojas ar Aigu Veckalni kopš 2016. gada, un šajā laikā viņa ir vairākas reizes vadījusi lietišķās sarakstes mācības, kā arī semināru par elektroniskās sarakstes etiķeti. Mācībās piedalījās darbinieki no dažādām uzņēmuma struktūrvienībām.
Sadarbība ar A. Veckalni arvien ir bijusi sekmīga, un viņas vadītās mācības vienmēr ir pārdomātas, profesionāli sagatavotas un viegli uztveramas, tajās ir daudz praktisku piemēru un uzdevumu, un informācija noderīga un ikdienā izmantojama."

Personāla vadības daļas vadītāja Ligita Pundiņa

"AS "Cits medijs" ir bijusi veiksmīga sadarbība ar Aigu Veckalni, kura vadījusi IR darbnīcu ciklus divu gadu garumā. Aigas vadībā notikušas sekojošas darbnīcas četru akadēmisko stundu garumā:
- Elektroniskās sarakstes etiķete latviešu valodā (24. 03.2016.);
- Sekmīgi nodots vēstījums jeb publiskā runa latviešu valodā (21.04.2016.);
- Latviešu valoda mārketinga un reklāmas tekstos (17.05.2016.);
- Lietišķā sarakste latviešu valodā: jaunākās tendences un paraugprakse (20.09.2016.);
- Iedarbīgu preses relīžu sagatavošana un pareizas latviešu valodas ieteikumi (25.10.2016.);
- 18 iedarbīgas e-pasta stratēģijas (22.02.2017.);
- Jēgpilna un efektīva lietišķā sarakste (22.03.17.);
- Labskanīga un veiksmīga valoda mārketinga tekstos (12.04.2017.).

Aigas vadītās darbnīcas bija sagatavotas augstā profesionālā līmenī, strukturāli pārdomātas un saturiski bagātas. Darbnīcu dalībnieki Aigas vadītās darbnīcas atzina par ļoti vērtīgām un noderīgām.

Aiga ir zinoša latviešu valodas speciāliste, kas aizrautīgi seko līdzi visam jaunajam šajā nozarē. Aigu raksturo augsta atbildības sajūta un precizitāte, labas komunikācijas spējas un mērķtiecība.

Vadoties no mūsu pieredzes, varam ieteikt Aigu kā profesionālu un atbildīgu sadarbības partneri jebkuram."

Gundega Grīnberga AS "Cits medijs" Valdes priekšsēdētāja

"Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes reģiona Liepājas nodaļa un Europe Direct informācijas centrs Liepājā ar Aigu Veckalni kā lektori sadarbojas jau vairākus gadus. Sadarbība ar Aigu ir bijusi un ir veiksmīga. Viņas lekcijas vienmēr ir bijušas pārdomātas, viegli uztveramas, ar praktiskiem piemēriem un tās vienmēr laikā noslēdzas.

Aigai piedāvātās mērķgrupas ir bijušas dažādas – gan vidusskolēni, gan Liepājas un Saldus iedzīvotāji.

Aiga ir vadījusi lekcijas - „Lietišķā sarakste latviešu valodā: jaunākās tendences un paraugprakse”; Sekmīgi nodots vēstījums jeb publiskā runa latviešu valodā”; „ Elektroniskās sarakstes etiķete latviešu valodā” un “CV, motivācijas vēstule un īsā pašprezentācija – trīs svarīgi sekmīga karjeras sākuma elementi”."

LTRK Kurzemes reģiona Liepājas nodaļas vadītāja, Europe Direct informācijas centra Liepājā vadītāja K.Zabe

Aigas Veckalnes piedāvāto semināru un konsultāciju tēmas: 

1. Efektīva lietišķā sarakste

2. Iedarbīga elektroniskā sarakste

3. Lietišķā etiķete klātienē, pa tālruni, e-pastu

4. Preses relīze – publiskā tēla veidotāja

5. Labskanīgu mārketinga tekstu sagatavošana

6. Kā rakstīt saprotami, skaidri un iedarbīgi

7. Valodas nozīme personīgā zīmola izveidē un pilnveidē

8. Efektīva valoda sociālajos tīklos

9. Lietišķā latviešu valoda

10. Efektīvu un pārdodošu mājaslapas tekstu izveide

Atpakaļ